Får mit selskab fradrag for tab på sin aktiebeholdning?

… det kommer an på hvilken form for aktier, dit selskab besidder. Der er følgende muligheder:

1. Tab på datterselskabs-, koncernselskabs- eller egne aktier giver intet fradrag.

Ved datterselskabsaktier forstås som hovedregel aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller kan sambeskattes. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning.

2. Tab på børsnoterede porteføljeaktier giver fradrag efter lagerprincippet.

I modsætning til realisationsprincippet medfører lagerprincippet, at selskabet beskattes af årets kursstigning, selvom avancen ikke er realiseret ved et salg af aktierne

3. Tab på unoterede porteføljeaktier giver intet fradrag.

Ved skattefri porteføljeaktier forstås som hovedregel aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab m.v., der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i porteføljeselskabet.

4. Tab på næringsaktier giver fradrag efter lagerprincippet.

Aktier er næringsaktier, når den skattepligtige har erhvervet aktierne som led i dennes næringsvej. I modsætning til realisationsprincippet medfører lagerprincippet, at selskabet beskattes af årets kursstigning, selvom avancen ikke er realiseret ved et salg af aktierne.

Hvis du har spørgsmål til voenstående, er du velkommen til at kontakte Jens Røjmer Søndergaard på 8743 5516.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie