Skal mit selskab beskattes af avancen på sin aktiebeholdning?

…det kommer an på hvilken form for aktier, dit selskab besidder. Der er følgende muligheder:

1. Avance på datterselskabs-, koncernselskabs- eller egne aktier beskattes ikke.

Ved datterselskabsaktier forstås som hovedregel aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller kan sambeskattes. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning.

2. Avance på børsnoterede porteføljeaktier beskattes efter lagerprincippet.

I modsætning til realisationsprincippet medfører lagerprincippet, at selskabet beskattes af årets kursstigning, selvom avancen ikke er realiseret ved et salg af aktierne.

3. Avance på unoterede porteføljeaktier beskattes ikke.

Ved skattefri porteføljeaktier forstås som hovedregel aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab m.v., der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i porteføljeselskabet.

4. Avance på næringsaktier beskattes efter lagerprincippet.

Aktier er næringsaktier, når den skattepligtige har erhvervet aktierne som led i dennes næringsvej. I modsætning til realisationsprincippet medfører lagerprincippet, at selskabet beskattes af årets kursstigning, selvom avancen ikke er realiseret ved et salg af aktierne.

Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte advokat Jens Røjmer Søndergaard på 8743 5516.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie