Bliver jeg ramt af den nye vikarlov?

Har du et vikarbureau, og er dine ansatte ikke omfattet af en overenskomst eller har du en virksomhed, der benytter sig af vikarer udsendt fra et vikarbureau, så er svaret, JA

Vikarloven, der trådte i kraft den 1. juli 2013, implementerer et EU-direktiv, som har til formål at gennemføre nogle klarere retningslinjer for de rettigheder, som de ansatte i vikarbureauer har og ikke mindst, hvem der er ansvarlig for overholdelsen af disse krav.

Der er indført særlige forpligtelser for såvel vikarbureauet som for brugervirksomheden inden for blandt andet følgende områder:

  • Længden af arbejdsdagen
  • Overarbejde
  • Pauser
  • Ferier


Endvidere skal vikarer have adgang til brugervirksomhedens kollektive faciliteter og goder, herunder kantine-, børnepasnings- og transportfaciliteter, på samme vilkår som lønmodtagere, der er ansat direkte af den pågældende virksomhed.

Eventuelle overtrædelser af vikarlovgivningen er strafbelagt for de ansvarlige virksomheder.

Vil du undgå overtrædelser af den nye lovgivning eller bare høre nærmere om rækkevidden af den nye vikarlov, er du velkommen til at sende en mail til kontakt@sagfoererne.com eller ringe på 86 22 55 00 for nærmere orientering.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie