Har alle mine ansatte krav på en ansættelseskontrakt?

Alle ansatte, der i et sammenhængende tidsrum af uger har arbejdet i gennemsnit mere end 8 timer om ugen, skal udstyres med et ansættelsesbevis. Ansættelseskontrakten skal udleveres til den ansatte senest 1 måned efter pågældendes tiltræden i firmaet. Et ansættelsesbevis skal være skriftligt og indeholde en række minimumsoplysninger.

Opfylder ansættelseskontrakten ikke de indholdsmæssige krav eller får du som arbejdsgiver ikke udarbejdet og udleveret ansættelseskontrakten rettidigt, kan du risikere at blive mødt med et erstatningskrav fra den eller de pågældende arbejdstagere, som ikke har fået kontrakterne i tide.

Sagførerne er din naturlige sparringspartner, når du skal have udarbejdet ansættelseskontrakter, men også når de eksisterende ansættelseskontrakter skal revideres. For nærmere råd og vejledning kan Sagførerne kontaktes på 8622 5500.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie