Udløser salg af datterselskabsaktier skat?

Gevinster ved salg af datterselskabsaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i et datterselskab. Reglerne følger af aktieavancebeskatningslovens § 8, jf. 4A.

Har du eksempelvis et selskab, der ejer mere end 10 % af aktierne i et andet selskab, vil aktierne være datterselskabsaktier, som dit selskab kan sælge uden at blive avancebeskattet.

Du er velkommen til at kontakte Sagførerne for at høre nærmere om reglerne og deres undtagelser.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie