Udløser salg af porteføljeaktier skat?

Gevinster ved salg af porteføljeaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved skattefri porteføljeaktier forstås aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab m.v., der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i porteføljeselskabet. Reglerne følger af aktieavancebeskatningslovens § 8, jf. 4C.

Har du eksempelvis et holdingselskab, der ejer mindre end 10 % af aktierne i et driftsselskab, og er driftsselskabet ikke børsnoteret, vil aktierne være porteføljeaktier, som dit holdingselskab kan sælge uden at blive avancebeskattet.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om reglerne og deres undtagelser.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie