Må Skat tilbageholde min overskydende skat?

Der kan være følgende 5 grunde til, at du ikke har fået din overskydende skat udbetalt:


  • Du har gæld til det offentlige.
  • Din ægtefælle har gæld til det offentlige.
  • Du har ikke oprettet en NemKonto.
  • Din overskydende skat er på under 100 kr., hvorfor pengene overføres til næste år.
  • Din overskydende skat er på over 100.000 kr. hvorfor Skat undersøger, om der er sket fejl. Hvilket tager ekstra tid.


Særligt uforståeligt kan det være, at Skat tilbageholder din overskydende skat fordi, din ægtefælle har gæld til det offentlige. Skat har imidlertid hjemmel hertil i Kildeskatteloven § 72, der lyder:

“§ 72. Skattebeløb, som ikke betales rettidigt, inddrives tillige med tillæg, renter og gebyrer efter reglerne i lov om inddrivelse af skatter og afgifter mv. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om opkrævningen.

Stk. 2. Er udlæg forgæves forsøgt hos den skattepligtige selv, kan udlæg ske i ejendele, der tilhører den med ham samlevende ægtefælle, eller om nødvendigt i ejendele, der til hører børn, og som er medregnet ved hans skatteansættelse. Dette gælder ikke ved udlæg hos en indeholdelsespligtig for skattebeløb, som denne har været pligtig at indeholde.

Stk. 3. Skattebeløb, for hvilke der efter stk. 2 kan foretages udlæg i ægtefællens ejendele, kan modregnes i udbetaling til ægtefællen af overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter § 55.”

Der er dog ikke tale om et ”tag-selv-bord”, da modregningsadgangen kun er til stede for Skat under forudsætning af,


  • at udlæg forgæves er forsøgt hos den ægtefælle, der har gæld til det offentlige,
  • at ægtefællerne er samlevende på modregningstidspunktet, og
  • at restancer, for hvilke der sker modregning, vedrører indkomstår, hvori samlivet har bestået.


Er ovenstående 3 betingelser ikke alle opfyldt, er Skat afskåret fra at tilbageholde din overskydende skat som følge af din ægtefælles/tidligere ægtefælles gæld til det offentlige.

Da de 3 forudsætninger ikke fremgår af selve lovteksten, men alene af lovbemærkningerne til § 72, stk. 3, jf. lovforslag nr. 144 fremsat den 31. januar 2007, er Skat ikke særlig opmærksom herpå – men det er vi.

Du er velkommen til at kontakte advokat Jens Røjmer Søndergaard på 87 43 55 16 eller pr. mail til jrs@sagfoererne.com
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie