Hvorfor er det vigtigt at holde øje med forbrugsmålerne?

For tiden udskiftes mange af de gammeldags elmålere med vandret roterende metalplade med nye, såkaldt intelligente målere, der kan fjernaflæses, og som giver besked ved uventet forbrug.

Hvor stabile og nøjagtige, de gamle målere end er, kan der ske ting og sager både før og efter montørbesøget.

Der kan ske tællerspring ved for eksempel lynnedslag, mens måleren stadig sidder i huset, og i forbindelse med udskiftning lader forsyningsselskabet tit og ofte ikke måleren fotografere på åstedet, men først flere uger senere…og hvad kan der ikke være sket i mellemtiden?

Selskabet støtter sig som regel til tællerens udvisende, og forbrugeren har da et gevaldigt bevisproblem.

Efterregninger på flere hundrede tusinde kroner forekommer.

Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie