Hvornår overtager huskøberen risikoen for skader på huset?

Lige ud af landevejen – når køber får nøglen, akkurat som havde han købt en bil.

Men det er noget ganske andet, når man køber et hus. I hvert fald, når det sker på en købsaftale forfattet af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Købsaftalens afsnit 16 rummer en blank side, hvor mægleren udover salgsgas og ansvarsfraskrivelser indføjer konkrete aftaler mellem køber og sælger. For eksempel anføres det der, at brændet og græsslåmaskinen følger med, hvis det altså er det, brændet og græsslåmaskinen gør.

Mange af foreningens mæglermedlemmer har i årevis brugt denne spalteplads til også at indføje en bestemmelse om, at en skuffet køber ikke overfor sælger kan gøre gældende, at der var mangler ved huset, når blot der nærmere bestemt var tale om mangler opstået efter tilstandsrapportens udarbejdelse, og som ville være dækket af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Hvis huset med andre ord ifølge tilstandsrapporten var revnefrit den 2. januar 2013, og hvis det det ved overtagelsen den 15. november 2013 var revnefyldt, måtte køber beholde det og give sig i kast med at overbevise forsikringsselskabet om, at der var tale om en ejerskifteforsikringsdækket skade.

Når den bagatel var til en side, gjaldt det om at nå frem til en afhjælpning, der var brugbar og ikke bare den billigste. Til sidst fik køber fornøjelsen af selvrisikoen.

Køber kunne med andre ord ikke skræmt af revnedannelserne sige: ”Det hus tør jeg ikke købe. Jeg finder et andet, der bliver stående lidt endnu. ”

Formuleringen var uklar grænsende til det uforståelige, og selv om det af indledningen uvægerligt fremgik, at ”parterne i øvrigt har aftalt,” kendte køber aldrig det bitterste til hverken aftalens eksistens eller betydning.

I årets løb har mæglerne fraveget denne praksis og nu gjort bestemmelsen forståelig. Til gengæld har man gemt ”aftalen” af vejen dybt nede i de fortrykte standardbestemmelser, hvor den ikke påkalder sig nogen opmærksomhed. To skridt frem og et tilbage.

Ovenstående er et af mange eksempler på, at det kan være fornuftigt at underskrive en købsaftale med advokatforbehold.


Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie