Kan der være skjulte udgifter til kloakseparering?

Det er meget oppe i tiden, at vandværker – både offentlige og private – sætter kloakseparering i værk.

Formålet er at holde skæg for sig og snot for sig, således at ejendommens kloakvand løber i en ledning og regnvandet i en anden. Da stikledningen som altovervejende hovedregel tilhører husejeren, kan der sagtens være en udgift i vente.

Alt efter stikledningens længde kan der godt være tale om ikke-ubetydelige udgifter, så kig godt efter i for eksempel ejendomsdatarapporten, før I køber en ejendom.

Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie