Kan bestyrelsesmedlemmerne i en andelsboligforening blive erstatningsansvarlige?

Ja, dette kan blandt andet blive aktuelt, hvis bestyrelsen godkender en pris for andelen, som ligger ud over den tilladte maksimalpris i henhold til andelsboligforeningsloven. Højesteret har ved dom afsagt den 24. januar 2013 fastslået, at en bestyrelse i de enkelte tilfælde har pligt til at foretage en konkret vurdering af værdien. Dette er særligt relevant i andelsboligforeninger, hvor der er anvendt renteswap, idet Højesteret i samme afgørelse fastslog, at en renteswap altid skal medtages til markedsværdi i forbindelse med andelsberegningen, såfremt andelsforeningen anvender valuarvurderinger eller den offentlige vurdering.Hvis du vil vide mere, at du meget velkommen til at sende en mail til kontakt@sagfoererne.com eller ringe på 86 22 55 00.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie