Kan en andelsboligforening ændre fordelingstallet, hvis arealerne ændres?

Ved stiftelse af andelsboligforeninger fastsættes indskuddenes størrelse normalt således, at de forholdsmæssigt svarer til lejlighedernes varige indbyrdes brugsværdi, hvilket normalt vil være lejlighedernes bruttoetageareal.
Det bør aftales i vedtægterne, at andelsboligforeningens udgifter og formue fordeles efter indskuddenes størrelse.
Ifølge § 6 i normalvedtægten for andelsboligforeninger har medlemmerne andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi.
Denne bestemmelse giver mulighed for at ændre en urimelig fordelingsmetode.
Så ja – forudsat der er enighed om det, kan de ændre fordelingen af formuen. Jeg forudsætter, at den nye fordeling svarer til den nye indbyrdes brugsværdi, og at andelsboligforeningen benytter sig af normalvedtægten.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie