Må en andelsboligforening bestemme, hvad en andelshaver må opkræve i leje for sin lejlighed?

Det fremgår af normalvedtægtens § 11, at bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Denne betingelse må fortolkes ud fra foreningens saglige hensyn om, at der hersker god ro og orden samt selvfølgelig lovlighed i foreningen.

Imidlertid kan jeg ikke se, at foreningen skulle have et sagligt hensyn i at forhindre, at der opkræves en lovlig leje.

Hvordan den lovlige leje beregnes, afhænger af, hvor mange lejligheder, ejendommen består af. Hvis der er op til 6 lejligheder i ejendommen, er det, det lejedes værdi, der sætter grænsen for hvilken leje, der er lovlig. Det er i den vurdering relevant, hvad de øvrige lejemål i området i samme stand, og med samme beliggenhed koster.

Hvis der er flere end 7 lejligheder i ejendommen beregnes lejen imidlertid som omkostningsbestemt leje, hvilket er en særlig og meget sirlig beregning baseret på ejendommens offentlige ejendomsvurdering i 1973 (!) med tillæg af visse i loven fastsatte forrentninger. Det er et kompliceret regnestykke. Det kræver som oftest hjælp til at finde alle de relevante tal.

Huslejenævnet fik pr. 1. april 2013 et yderligere kompetenceområde i form af, at det nu inden udlejningen påbegyndes, kan vurdere hvilken leje der lovligt kan opkræves.
Muligheden gælder dog kun for ejere der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede boliger.
Lovgivningen fastsætter, at udlejers gebyr for en sådan vurdering er 3.500 kr.
En andelshaver i en andelsboligforening, der påtænker at udleje sin andelsbolig, har denne mulighed.
Den nye regel om forhåndsgodkendelse af lejen, forud for indgåelsen af en lejeaftale, er indført for at sikre en udlejer mod den risiko der ligger i, at en aftalt husleje efterfølgende nedsættes i huslejenævnet.
Men altså – andelsboligforeningen har ikke hjemmel til at bestemme hvad lejen skal være i lejligheden, men har vel nok et sagligt hensyn til, at lejen er lovlig. Huslejenævnet kan mod et gebyr på 3500 kr. på forhånd godkende lejens størrelse, hvorefter udlejer kan tage stilling til, om det er attraktivt at udleje din andelsbolig.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie