Tillægsydelser

En af de store fordele ved at benytte Sagførernes Ejendomsadministration er, at Sagførernes Ejendomsadministration under samme tag kan håndtere ikke alene den daglige basisadministration, men også mere specifikke arbejdsopgaver.

Et naturligt valg vil i denne forbindelse være vores genudlejningspakke, hvor vi sørger for, at ledige lejemål bliver genudlejet hurtigst og bedst muligt.

Det indebærer, at vi sikrer den højst opnåelige leje, annoncerer lejemålet, udvælger lejerne, udarbejder lejekontrakt og sikrer betaling af depositum og forudbetalt leje, ligesom vi sørger for lejemålets fysiske aflevering til den ny lejer, således at den bedst mulige kommunikation sikres fra første færd.

Skulle der være et eller flere af elementerne i forbindelse med genudlejning, som ejeren selv ønsker at håndtere er vores genudlejningspakke så fleksibel, at også sådanne aftaler kan indgås.

Tilsvarende kan Sagførernes Ejendomsadministration tilbyde vores hjælp i forbindelse med beboernes fraflytning, ligesom vi i de relativt få tilfælde, hvor der opstår konflikt med beboere – sædvanligvis i forbindelse med fraflytning – kan bistå ved sådanne sagers behandling i henholdsvis huslejenævn og ved boligretten.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie