Kan du som bygherre altid ophæve aftalen med entreprenøren, hvis du ikke er tilfreds med ham?

Konsekvenserne ved såvel en retmæssig såvel som en uretmæssig ophævelse af en entrepriseaftale er meget store, hvorfor du bør kontakte Sagførerne forinden du tager et sådant skridt.

Dine muligheder som bygherre for ophævelse af en entrepriseaftale afhænger selvsagt af, hvad du har aftalt herom med entreprenøren, men for de fleste entrepriseaftalers vedkommende er det AB 92 eller principperne heri, som er afgørende for dine muligheder for at ophæve en allerede indgået og måske igangsat entrepriseaftale.

Såfremt det er AB 92 der er gældende for netop jeres entrepriseaftale har du som bygherre 3 muligheder for at ophæve en entrepriseaftale, disse er oplistet i AB 92 § 40. Forinden du benytter dig heraf skal du skriftligt have givet entreprenøren et påkrav herom. Dine muligheder er følgende:

- hvis der – uden ret til tidsfristforlængelse – foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller

- hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller

- hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

Ønsker du konkret rådgivning herom eller har du øvrige entrepriseretlige spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Sagførerne på 8622 5500 eller kontakt@sagfoererne.com.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie