Skal du som bygherre altid acceptere entreprenørens ønske om fristforlængelse?

Hvis din entreprenør ikke overholder den aftalte tidsplan, er du er som bygherre tillagt en række misligholdelsesbeføjelser med mindre den fra entreprenøren ønskede fristforlængelse kan indeholdes enten i den mellem parterne indgåede entrepriseaftale eller hvad der fremgår af § 24 i AB 92.

Hvis du som bygherre vil undgå, at dine entreprenører unødigt forhaler processen, er det vigtigt, at du rådfører dig med din sagfører inden du underskriver en entrepriseaftale, således at du også på dette punkt sikrer dig, at entreprisekontrakten sikrer dig bedst muligt.

For nærmere information herom og om entrepriseret generelt kan du kontakte Jørgen Christian Dan-Weibel på 8743 5515 eller jdw@sagfoererne.com
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie