Kan parterne i et erhvervslejemål altid kræve lejen reguleret til markedslejen?

Nej, for erhvervslejemål er der nogle lovgivningsmæssige hindringer for både lejer og udlejer, idet det tidligst 4 år efter lejeaftalens indgåelse eller 4 år efter, at den seneste ændring i den ønskede retning trådte i kraft, igen er muligt for parterne at kræve en lejeregulering.

I typiske erhvervslejekontrakter er der også indarbejdet nogle aftalemæssige hindringer for regulering af lejen. Erhvervslejeforhold er præget af aftalefrihed mellem parterne, det er derfor af afgørende betydning, at du som lejer eller udlejer kontakter Kirsten Therkelsen fra Sagførerne førend du underskriver en erhvervslejekontrakt, idet der er mange forhold foruden lejens størrelse som kan være af stor betydning for dig, når en erhvervslejekontrakt skal forhandles på plads.

Sagførerne rådgiver både lejere og udlejere i forbindelse med indgåelse af kontrakter, men også den efterfølgende fortolkning af allerede indgåede erhvervslejekontrakter.


Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie