Registreringskrav for et patent

Patentloven opstiller tre grundlæggende patentkrav til din opfindelse.
Din opfindelse skal:

  • adskille sig væsentligt fra hidtil kendte produkter,
  • være ny, og
  • kunne udnyttes industrielt.


Adskillelseskravet
Din opfindelse skal adskille sig væsentligt fra, hvad der var kendt før patentansøgningens indlevering. Din opfindelse må med andre ord ikke være nærliggende for en fagmand, og der stilles et krav om en vis teknisk kvalitet af din opfindelse.

Nyhedskravet
At din opfindelse skal være ny betyder, at opfindelsen ikke på nogen måde må have været offentliggjort, i eksempelvis artikler eller ved fremvisning på messer og lignende. Om din opfindelse er ny, vurderes på det tidspunkt, hvor du ansøger om patent. For at opnå beskyttelse mod og forspring i forhold til dine konkurrenter, er det vigtigt, du ikke selv nyhedsskader din opfindelse ved at offentliggøre den.

Krav om mulig industriel udnyttelse
Din opfindelse skal foreligge som en praktisk realitet, og du skal kunne angive mindst én praktisk anvendelsesmulighed for opfindelsen.

Hos Sagførerne får du en kvalificeret vurdering af din opfindelse, så du hurtigt ved, om dit produkt opfylder kravene og dermed kan beskyttes.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie