Tidshorisont – patentansøgning

Når du bestiller en patentansøgning i vores webshop, er det vores målsætning at gennemgå din ansøgning indenfor 24 timer. Vores gennemgang sker med henblik på at afklare, om dine oplysninger er tilstrækkelige til, at vi kan udarbejde din patentansøgning.

Har du bestilt en international patentansøgning, er det vores erfaring, at en dialog er nødvendig, hvorfor vi kontakter dig telefonisk hurtigst muligt.

Har du i stedet bestilt en dansk patentansøgning udarbejder og indsender vi din ansøgning til registreringsmyndigheden indenfor 1 til 4 uge(r).

Når den danske patentansøgning er modtaget hos registreringsmyndigheden, har den en vejledende sagsbehandlingstid på mellem 4 og 7 måneder.

Efter endt sagsbehandling godkender registreringsmyndigheden patentansøgningen, hvorefter andre i en periode på 9 måneder kan fremsætte indsigelser mod patentet.

Hvis der ikke inden udløbet af indsigelsesperioden er fremsat indsigelser, eller hvis indsigelserne er ubegrundede, registreres patentet endeligt.

Et dansk patent kan opretholdes i op til 20 år, men det kræver, at der hvert år betales et gebyr til registreringsmyndigheden.

Hos Sagførerne sørger vi for på bedst mulig vis at få din opfindelse patenteret.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie