Er linking lovligt?

Linking sker dagligt på nettet i takt med vores stigende forbrug af sociale medier såsom Facebook, Twitter, Linkedin og Instagram. Linking kan ske ved brug af dybe links eller referencelinks.

Dybe links er en henvisning til en hjemmeside, som linker dybere end til hjemmeside-kompleksets forside eksempelvis http://www.sagfoererne.com/forretningsomrader/erhverv/inkasso/.

Referencelinks er links, der alene henviser til en anden website ved angivelse af adressen – eksempelvis www.sagfoererne.com.

Det har tidligere været omstridt, hvorvidt linking var i strid med ophavsretsloven og dermed ophavsmandens rettigheder. Ophavsretsloven, for mange kendte som copyright, beskytter værker såsom artikler, billeder, kunst, edb-programmer etc. Hvis man eksempelvis linker til en avisartikel eller et billede uden ophavsmandens samtykke, udgør det da en krænkelse af ophavsretten?

En nyligt afsagt afgørelse fra EU-domstolen gør op med spørgsmålet og slår fast, at linking – uanset om det sker ved referencelinks eller dybe links – er lovligt. Linkingen er således ikke en fornyet offentliggørelse, der er i strid med ophavsretslovens bestemmer og ophavsmandens rettigheder.

Det bærende argument i dommen er, at det beskyttede værk, uanset om det er et billede eller en artikel, allerede er tilgængeligt på nettet på en anden hjemmeside, og at linkingen derfor ikke udgør en fornyet offentliggørelse.

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er lovlig på nettet, kan du kontakte Jens Røjmer Søndergaard hos Sagførerne på 8743 5516 eller jrs@sagfoererne.com.

(Risskov den 25.02.2014)
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie