Bolighandel

Tjekliste i forbindelse med underskrift på købsaftalen
Når du skriver under på købsaftalen, skal du være opmærksom på følgende:

  1. Få indføjet et advokatforbehold, der fx lyder som følger: ”Købsaftalen er betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin helhed”.

  2. Advokatforbeholdt skal normalt udnyttes af advokaten indenfor en kort frist på fx 6 hverdage. Kontakt derfor en advokat med det samme, så advokaten kan nå at gennemgå handlen indenfor fristen.

  3. Tag stilling til om du vil bede advokaten om at betinge sin godkendelse af, at ejendommen gennemgås af en byggesagkyndig, og at denne gennemgang ikke giver anledning til bemærkninger.

Juridisk køberrådgivningspakke 8.900 kr. inkl. moms
Med vores juridiske køberrådgivningspakke får du hjælp fra start til slut:

- Vi gennemgår købsaftale og andre relevante bilag og får sammen med dig klarlagt de vigtige forbehold
- Vi udarbejder godkendelsesbrev og forhandler med sælger/mægler
- Vi koordinerer med bank i forhold til tinglysning m.m
- Vi udarbejder og tinglyser dit skøde.
- Vi udarbejder refusionsopgørelse.

Nærmere om den byggetekniske gennemgang
Selvom der foreligger en tilstandsrapport på ejendommen, kan ejendommen gemme på mange ubehagelige overraskelser, der ikke fremgår af tilstandsrapporten.

For at få et fuldt indblik i ejendommens generelle fysiske tilstand; herunder samspillet med tilstandsrapporten, renoveringsmuligheder og kommende vedligeholdelsesudgifter, opfordrer vi til, at der udover den juridiske køberrådgivning tillige foretages en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.

Læs mere herom hos www.byggesagkyndig.nu.

Forholdet mellem advokatforbeholdet og fortrydelsesfristen
Med et advokatforbehold kan du træde tilbage fra handlen, uden at du skal betale noget til sælger.

Udnytter du derimod din lovmæssige fortrydelsesret, skal du betale 1% af købe-summen i godtgørelse til sælger.

Sørg derfor altid for at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen og stil dig ikke tilfreds med alene at have din lovpligtige fortrydelsesret.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her