Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Skal du have udbetalt erstatning fra dit forsikringsselskab?

Forsikringer skal sikre dig, når uheldet er ude. Desværre oplever mange dog, at forsikringsselskabet afviser at dække skaden, hvilket kan få betydning for din økonomiske eller helbredsmæssige situation. Hos Sagførerne er vi her for at hjælpe dig med at få den erstatning, som du har krav på - hverken mere eller mindre. Vi har stor erfaring med forsikringssager og er klar til at kæmpe for dig. 


Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker som udgangspunkt skader, der allerede var tilstede på ejendommen ved overtagelsesdagen, men som ikke blev opdaget ved huseftersynet og derfor ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Hvis et forhold er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten, men forholdet er klart forkert beskrevet, kan ejerskifteforsikringen også dække. Ejerskifteforsikringen dækker manglende eller væsentlig nedsatte funktioner af VVS installationer, både dem i og uden på den forsikrede bygning (til ydersiden af bygningens fundament). Yderligere dækker forsikringen lovliggørelse af ulovlige forhold ved VVS-installationer, hvis de ikke er nævnt i tilstandsrapporten.


Husforsikring

En husforsikring dækker, hvis der skulle ske skader på dit hus som følge af f.eks. storm, skybrud, indbrud, hærværk, kortslutninger eller lignende. Husforsikringen indeholder også en brandforsikring der dækker ved brand, lynnedslag og kortslutning.


Indboforsikring

Indboforsikringen dækker dit indbo – selvfølgelig derhjemme, men også i mange tilfælde andre steder såsom fitnesscenteret, i øvelokalet, når du har ting opmagasineret eller med på ferie. 

Gode råd

Uenig i taksators vurdering?

Hvis du vil kæmpe mod kurators vurdering, kræver det, at du har en advokat med erfaring i forsikringssager på din side. Vi kombinerer vores erfaring i  forsikringssager og forsikringsjura til at vinde din forsikringssag. I langt de fleste tilfælde lykkedes det os at sikre vore kunder dækning eller en højere erstatningssum.

Dækning af advokatudgift?

Forsikringsaftaleloven medfører, at du som forsikret er berettiget til at kræve rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand i dine forsikringssager dækket af forsikringsselskabet. I komplicerede forsikringssager, hvor vores medvirken medfører, at vi får ændret erstatningen betragteligt, vil forsikringsselskabet som udgangspunkt betale vores fulde salær for håndtering af sagen. 

Anmeld skaden hurtigst muligt

Husk at du altid skal anmelde skaden til forsikringsselskabet. Dette gøres nemmest via forsikringsselskabets hjemmeside. Så snart du har anmeldt skaden til dit forsikringsselskab, bør du kontakte os for at blive klogere på dine rettigheder i forbindelse med forsikringssagen - eksempelvis til dækning af dine udgifter til advokat og byggeteknisk bistand. 


Dækning af udgift til byggeteknisk bistand

Hvis forsikringsselskabet har afvist din skade som dækket, og du herefter bestiller byggeteknisk bistand, skal du som udgangspunkt  selv betale udgifterne til egne undersøgelser. Viser det sig efterfølgende, at skaden er dækket af forsikringen, vil du kunne få refunderet rimelige og nødvendige udgifter til den byggesagkyndige bistand, du har brugt, for at kunne dokumentere skaden.


Hvem skal bevise, at skaden er dækket?

Der er dig som forsikringstager, der skal dokumentere, at der er sket en skade, som er dækket af forsikringen. Hvis du ikke kan bevise, at forholdet er omfattet af forsikringsselskabets dækning, vil forsikringsselskabet blot afvise at dække skaden - du skal derfor ikke forvente, at forsikringsselskabet hjælper dig på vej til at bevise, at skaden er forsikringsdækket. Derfor er det vigtigt, at du ved hvilke muligheder du har for at bevise, at skaden er dækket af forsikringen. Vi hjælper dig med at bevise, at skaden er dækket - kontakt os her


Klage over forsikringens afgørelse?

Forsikringsselskabers afgørelser kan påklages internt til forsikringsselskabet. De fleste forsikringsselskaber har en klage- eller kvalitetsafdeling, hvilket betyder, at din forsikringssag reelt behandles af to sagsbehandlere i det samme forsikringsselskab, Hvis du efter anden runde fortsat ikke er enig i forsikringsselskabets afgørelse, kan vi hjælpe dig med at indbringe sagen for forsikringsankenævnet. 

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522


© 2019 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Persondatapolitik | Cookiepolitik