Entreprisegennemgang

At bygge bolig kræver store investeringer og god rådgivning


Når du bygger bolig, foretager du sikkert en af livets største investeringer. Det er derfor vigtigt, at du har en god, gennemarbejdet og klar entrepriseaftale, så der ikke opstår væsentlige misforståelser under byggeriets opførelse, og så du er beskyttet på bedst mulige måde, hvis noget går galt under eller efter byggeprocessen.

Hvem skal rådgive dig?


Entrepriseaftalen indeholder både juridiske og byggetekniske emner, og du kan derfor ofte spare ganske mange penge og ærgrelser ved at lade os gennemgå entrepriseaftalens juridiske emner, og lade en uvildig byggesagkyndig gennemgå entrepriseaftales byggetekniske bestemmelser.

Juridisk Entreprisegennemgang 1

Pakkens indehold


 • Sagførerne gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Efter vores gennemgang udarbejder vi bemærkninger til dig, som du kan anvende til din videre forhandling af entreprisekontrakten.
 • Med denne entreprisepakke klæder vi dig på, så du er klar til at forhandle din kontrakt med din entreprenør.


Pris 5.300 kr. inkl. moms

Juridisk Entreprisegennemgang 2

Pakkens indhold


 • Vi gennemgår din entreprisekontrakt med relevante bilag.
 • Efter vores gennemgang udarbejder vi godkendelsesbrev til entreprenøren og påbegynder forhandlingerne på dine vegne for at sikre dig det bedst mulige aftalegrundlag.
 • Vi afslutter forhandlingerne med entreprenøren og hjælper jer i mål, således at entreprisekontrakten bliver endelig.

Pris 9.300 kr. inkl. moms

Vores gennemgang

Uanset hvor stor tillid du har til din entreprenør, skal du huske på, at udkastet til entreprisekontrakten er udarbejdet af entreprenøren - og dermed er til fordel for entreprenøren.

I forbindelse med vores juridiske gennemgange af entreprisekontrakterne undersøger vi en række forhold:
 • Er der usædvanlige forhold i entreprisekontrakten?
 • Hvordan er du stillet ved fejl og mangler?
 • Hvordan er du stillet, hvis entreprenøren går konkurs inden byggeriet er færdiggjort?
 • Indeholder kontrakten henvisninger til standardvilkår som fx AB Forbruger?
 • Er der udsædvanlige fravigelser af enkelte bestemmelser i fx AB Forbruger?
 • Er forsikringsforholdene på plads?
 • Er der forbehold i prisangivelser, der kan føre til, at et fastpristilbud reelt udgør et overslag?
 • Er der aftalt en passende dagbod?

Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her