Bør vi investere i eget byggetilsyn, når tilsynet ifølge vores entreprisekontrakt er indeholdt i entreprisesummen?

Ja! Ubetinget!

Byggefirmaets eget tilsyn kan være aldrig så godt, men tilsynet er antaget af byggefirmaet. Selv trods de bedste hensigter begår mennesker fejl, og det kan vel ikke på forhånd udelukkes, at det tilsyn, der gerne vil have flere opgaver fra byggefirmaet, ser gennem fingre med en svipser eller to.

Bygger I for eksempel for kr. 2.500.000, er en udgift til eget tilsyn i størrelsesordenen måske kr. 20.000 og derned småpenge, hvis I derved kan undgå

- fundering, der ikke går til bæredygtig grund,

- rum, der ikke kan opvarmes ensartet på grund af forkert lagte varmeslanger,

- blafrende undertag,

- forkert konstruerede tagkonstruktioner,

- manglende fugtspærre imellem sokkelsten og nederste skifte,

- manglende fald på badeværelsesgulvet,

- utilstrækkelig vådrumssikring,

- forkert pudsede sokler,

- glemte tomrør,

- forkert placerede afløb…eksemplerne er utallige.

Det er naturligvis ikke alle nybyggerier, der rammes af alle skavanker, og heller ikke alle skavanker opdages i tide. Men kan I med eget tilsyn undgå bare nogle få af de nævnte fra det virkelige liv, er udgiften lynhurtigt tjent hjem igen i form af både sparede penge og – ikke mindst – sparede ærgrelser.Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie