Hvordan kan jeg sikre mig, at fortidsminder ikke kommer til at spænde ben for mine byggeplaner?

Kommunen skal allerede i høringsfasen i forbindelse med kommunalplaner, lokalplaner m.m. og senest i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelse inddrage museet, så det klarlægges, om der skal tages hensyn til fortidsminder i den videre planlægning.

Det kan ofte forsinke processen, og i værste fald helt spænde ben for de ønskede byggeplaner. Hvis du ikke har fået en forundersøgelse, og der i forbindelse med anlægsarbejderne findes spor af fortidsminder, skal arbejdet nemlig øjeblikkeligt indstilles og museet kontaktes. Det kan blive rigtig dyrt i dagbøder etc.

Du kan derfor også selv forud for byggeriet anmode museet om en udtalelse om mulige fortidsminder på arealet. Museets udtalelse baseres i første omgang på arkivalsk kontrol og vil indeholde en vurdering af risikoen for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder på arealet. Hvis denne kontrol ikke er tilstrækkelig, foretages en arkæologisk forundersøgelse. Museet har fire uger til at udarbejde en besvarelse, – ved større forundersøgelser seks uger. Det er museet, der betaler for den arkivalske kontrol / forundersøgelsen, hvis grunden er under 5000 m2. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse eller hvis byggegrunden befinder sig i en middelalderlig bykerne, skal du dog selv betale undersøgelserne.

Udtalelsen og tilbuddet om forundersøgelse giver dig mulighed for at planlægge dit byggeri, og hvis undersøgelsen foreligger tidligt nok, kan den være vigtig viden i forbindelse med overvejelserne om, om du overhovedet vil købe grunden. Viser forundersøgelsen, at der er fortidsminder på arealet, kan det nemlig blive nødvendigt at foretage en egentlig udgravning. Kender du til placeringen af eventuelle fortidsminder tids nok, kan du måske nå at ændre eller flytte byggeriet. Derved vil udgifter og risiko for forsinkelse af anlægsarbejdet mindskes. Har museet i en udtalelse eller efter en forundersøgelse sagt god for, at der kan bygges på det berørte areal, og der alligevel dukker fortidsminder op, er det museet eller Kulturarvsstyrelsen, der betaler for de nødvendige undersøgelser. En forundersøgelse eller udtalelse er altså din forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser.


Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie