Kan jeg som bygherre forlange afslag i entreprisesummen?

Hvis entreprenøren ikke selv benytter sig af sin afhjælpningsret og afhjælper de mangler, som blev påberåbt ved afleveringen, kan du som bygherre enten få afhjulpet manglerne af tredjemand for entreprenørens regning eller forlange afslag i entreprisesummen.

Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb det ville have kostet at udbedre den eller de pågældende mangler.


Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie