Skal du som bygherre altid acceptere entreprenørens ønske om fristforlængelse?

Hvis din entreprenør ikke overholder den aftalte tidsplan, er du er som bygherre tillagt en række misligholdelsesbeføjelser, med mindre den fra entreprenøren ønskede fristforlængelse kan indeholdes enten i den mellem parterne indgåede entrepriseaftale eller forholdene der fremgår af § 24 i AB 92.

Hvis du som bygherre vil undgå, at dine entreprenør unødigt forhaler processen, er det vigtigt, at du rådfører dig med Sagførerne inden du underskriver entrepriseaftalen, således at du også på dette punkt sikrer dig, at entreprisekontrakten sikrer dig bedst muligt.

Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie