Familietjek

Juridisk risikovurdering

Når I bygger ny bolig, foretager I også en meget stor investering. Denne investering kan I gøre meget for at beskytte. En stor del af beskyttelsen består også i, at I sikrer hinanden på bedst mulige måde.

Med en juridisk risikoprofil får i kortlagt, hvad I kan gøre, for at minimere jeres risici, og beskytte hinanden.

Risikovurdering

Pakkens indhold:

  • Op til 2 timers mødegennemgang med en advokat
  • Forinden mødet modtager I liste over materiale, I skal medbringe til mødet
  • Efter mødet modtager I en risikoprofil med anbefalinger til, hvordan I bedst nedbringer jeres risici.

Undersøgelsen

Pakkens indhold:

Under mødet gennemgår vi jeres forhold og afdækker bl.a. følgende forhold:

  • Er I forsikret som I forventer?
  • Er jeres pensionsforhold som I forventer?
  • Hvordan ser jeres arveretlige situation ud, når en af jer dør?
  • Er jeres testamenteforhold ajour?
  • Kan I med fordel oprette ægtepagt?
  • Kan I få gavn af en samlivsaftale eller samejeoverenskomst?=
  • Har I taget højde for drift af selvstændig virksomhed?