Retssager

Retssager – kom succesfuldt igennem din retssag

En retssag er ofte en omfattende og hård proces, som kræver indsigt i en lang række teknikker, procedurer og regler om alt lige fra sagsomkostninger til bevisbyrde.

Der er adskillige faldgruber forbundet med retssager, og overser man en detalje, kan det have afgørende konsekvenser for sagens udfald. Derfor er det en god idé at have professionel hjælp ved sin side, og her kommer Sagførerne ind i billedet.

Vi hjælper dig frem mod det bedst mulige resultat

Bliver du involveret i en retssag, hvad enten du er sagsøger eller sagsøgte, hjælper vi dig på rette vej. Sagførerne rådgiver dig på den mest effektive måde og sørger for at gøre komplekst materiale let forståeligt.
Er din retssag i vores varetægt, kan du være sikker på, at vi vil gøre alt for at opnå det bedst mulige resultat for dig. Har du spørgsmål om blot den mindste detalje, så tøv ikke med at kontakte os.

Hjælp til at løse tvister?

TvisterSåvel undervejs som efter byggeriets aflevering er der risiko for tvister med entreprenøren

I kan måske være uenige om;

- Hvorvidt et forhold udgør en mangel?
- Om I er berettiget til at foretage et tilbagehold i entreprisesummen?
- Om et forhold udgør ekstraarbejde?

Vi bistår ligeledes klienter i forsikringssager vedrørende mangler, hvor forsikringen har afvist en skade som værende dækningsberettiget.

Hos Sagførerne hjælper vi dig med at løse din tvist, uanset om du kæmper med din entreprenør eller dit forsikringsselskab

Vi har stor erfaring med at løse tvister og bistå klienter både i forbindelse med forhandling med entreprenører eller forsikringsselskaber, ved førelse af sager og bevisoptagelse.