Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Er du berettiget til at få dagbod?

Selvom du er berettiget til at få dagbod i henhold til din entreprisekontrakt , er det ikke ensbetydende med, at du automatisk får dagbod fra entreprenøren ved forsinkelse med byggeriet.


Praksis på området er sådan, at hvis du ikke skriver til entreprenøren og informerer ham om, at du rent faktisk vil kræve dagbod, så fortaber du din kontraktsikrede ret til bod.


Du skal derfor gøre følgende:

  • Når forsinkelsen indtræder, skal du samme dag skrive til entreprenøren og informere ham om, at du fastholder din ret til at kræve dagbod.
  • Hvis det på et tidligere tidspunkt står klart, at forsinkelsen vil indtræde, skal du allerede skrive til entreprenøren på dette tidspunkt med varsling af dagbod.
  • Gør løbende kravet på dagbod op overfor din håndværker i forsinkelsesperioden, og fremsende det endelige krav på dagbod på afleveringsdagen.


Hvis det kommer så langt, at du er nødt til at kræve dagbod fra entreprenøren, er det ofte i forlængelse af en masse andre problemer med dine håndværkere . Hvis det hele går i hårdknude, kan det ende i syn og skøn eller retssag , og du bør derfor være forberedt og udvise særlig agtpågivenhed i forhold til afleveringsforretningen

Kan du både kræve dagbod og erstatning?

Det korte svar er nej.  Hvis du har aftalt dagbod med din håndværker, kan du ikke også få erstatning for det tab, du lider ved, at dit byggeri ikke er færdigt til tiden.

Hvis din håndværker ikke bliver færdig til det tidspunkt, I har aftalt i entreprisekontrakten, kan det få økonomiske konsekvenser for dig. Du risikerer fx at skulle betale ekstra for leje af midlertidig bolig, eller for opmagasinering af dine ejendele, ligesom der fx kan være ekstra finansierings-, forsikrings- og transportomkostninger forbundet med forsinkelsen. Dansk ret er imidlertid indrettet sådan, at du bærer bevisbyrden for, at du har lidt et tab, og du har tillige en tabsbegrænsningspligt. Det kan derfor være tidskrævende og besværligt at opgøre tabet præcist, og der kan være mange argumenter for og imod det opgjorte beløb.

Dagbod er derfor en let måde at løse ovenstående problemer på, idet dagboden træder i stedet for det nøje opgjorte tab. Typisk fastsættes dagboden til et beløb pr. dag forsinkelsen varer ved.

Hvor stor bør dagboden være?

Dagboden skal være stor nok til at dække de ekstraudgifter, du får, hvis byggeriet bliver forsinket, ligesom dagboden skal være stor nok til at motivere din håndværker til at blive færdig til tiden.

Normalt udgør dagboden 1 promille af entreprisesummen, og vi anbefaler, at dagboden som minimum fastsættes til 1.500 kr. pr. kalenderdag (og ikke pr. arbejdsdag), da dit tab typisk vil følge kalenderdagene.

Tidsfristforlængelse?

For at kunne beregne den dagbod, som din håndværker skal betale ved forsinket aflevering, skal den aftalte afleveringsdato ligge fast. Det kan lyde banalt, men ofte er afleveringsdatoen ikke kendt på det tidspunkt, hvor entreprisekontrakten bliver underskrevet. Du skal derfor sikre dig på skrift, at afleveringsdatoen ligger fast inden selve byggeriet påbegyndes.

Din håndværker kan få tidsfristforlængelse, i tilfælde af dårligt vejr, eller hvis du ændrer i projektet undervejs. Du bør derfor løbende under byggeprocessen afklare , om der er forhold, som din håndværker mener berettiger til tidsfristforlængelse, da dette reducerer dit krav på betaling af dagbod.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522


Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2021 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger