Bestyrelsesarbejde

Er det en god forretning at have en bestyrelse?


Ja, hvis du som virksomhedsejer forlanger det rigtige af din bestyrelse, og hvis bestyrelsen har de rette kompetencer. For at kunne vide, om du forlanger det rigtige af din bestyrelse og for at vide, om din bestyrelse besidder de rette kompetencer, skal du gøre dig klart, på hvilke områder din bestyrelse skal skabe værdi.

Bestyrelsens værdiskabelse
Din bestyrelse skal særligt skabe værdi ved at arbejde målrettet indenfor følgende fire fokusområder:
  1. Strategi. Bestyrelsen har ifølge lovgivningen det overordnede strategiske ansvar.
  2. Compliance. Bestyrelsen har ifølge lovgivningen en omfattende tilsynspligt og ansvaret for en forsvarlig organisation af virksomheden.
  3. Sparring. Bestyrelsen skal være til rådighed som sparringspartner for direktionen, når væsentlige beslutninger skal træffes.
  4. Ekstern tillid og forhandlingsbistand. Bestyrelsen skal styrke virksomhedens image, skabe tillid og bakke op under væsentlige forhandlinger og kriser.

Bestyrelsens kompetence
Din bestyrelse besidder som udgangspunkt de rette kompetencer, hvis du kan svare ja til følgende tre spørgsmål:
  1. Er der mindst én i din bestyrelsen, der har taget en bestyrelsesuddannelse og kender indgående til bestyrelsens forpligtelser?
  2. Understøtter bestyrelsesmedlemmernes kompetencer den retning, der er udstukket i virksomhedens strategiplan?
  3. Kan bestyrelsen samarbejde under formandens ledelse?

Hvor går det galt?
Når bestyrelsesarbejdet ikke fungerer, skyldes det i praksis ganske ofte nedenstående faldgrupper:
  1. Bestyrelsens infrastruktur sejler. Der bliver ikke udsendt dagsordener til tiden, der sker ikke bestyrelsesrapportering, der udarbejdes ikke referater fra møderne, der er ikke en mødekalender for bestyrelsesåret, der er ikke et årshjul.
  2. Møderne handler kun om tal. Har bestyrelsen ikke gjort sig klart, hvilken rapportering den ønsker at modtage fra ledelsen og i hvilken form, kommer bestyrelsesmøderne til at dreje sig om virksomhedens tal, da der altid er noget at tale om ud fra en periodebalance, virksomhedens budgetter og en oversigt over virksomhedens forfaldne tilgodehavender.
  3. Der er ingen overordnet strategi for virksomheden og dermed heller ikke for bestyrelsesmøderne.

Du er velkommen til at ringe til advokat Jens Røjmer Søndergaard på 2627 9799 og høre nærmere om, hvordan du får mere ud af din bestyrelse.

Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her