Jura

Bestyrelsens pligter efter selskabsloven.


Selskabslovens bestemmelser om bestyrelsens pligter skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på centrale emner for en forsvarlig drift af selskabet. Pligterne er således en håndsrækning til bestyrelsen og kan overordnet inddeles i følgende kategorier:
 1. En pligt til at føre tilsyn med, at selskabet drives forsvarlig, herunder
  • - Sikre bogføring og regnskabsaflæggelse.
  • - Risikostyring og interne kontroller.
  • - Sikre fornøden bestyrelsesrapportering.
  • - Sikre at direktionen udfører sit hverv.
  • - Sikre et tilstrækkeligt kapitalberedskab.
  • - Sikre handling ved kapitaltab
 2. En pligt til at sikre, at selskabet har en strategi og efterlever den.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her