Strategi

Bestyrelsen bærer det overordnede strategiske ansvar.


Bestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes en strategi for selskabet. Det betyder ikke, at bestyrelsen skal udarbejde strategien, men bestyrelsen skal sikre, at den bliver udarbejdet i tråd med bestyrelsens visioner for virksomheden.

Bestyrelsen skal også følge med i, at direktionens eksekverer strategien sådan, som bestyrelsen ønsker det, og sikre at strategien løbende evalueres og tilpasses.


Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her