Fremad er ikke et mål i sig selv

Bestyrelsen sætter kursen, direktionen fører skibet. Uden bestyrelse kan direktionen have tendens til at tænke, at skibet skal ret frem uden dog at ramme de isbjerge, der dukker op undervejs på turen – målet bliver at undgå forhindringerne, ikke at nå et bestemt sted hen. Det bliver dermed et tilfældighedernes spil, der styrer skibet, som kan ende hvor som helst. Også i havne, der slet ikke efterspørger varerne i lasten. Derfor er tanken om at komme fremad uden at gå på grund kun bæredygtig i det korte løb.

Værdien i at have en bestyrelse er, at man adskiller to meget forskellige roller, der ikke må blandes sammen: Rollen som direktøren, der omsætter planer og styrer virksomheden udenom isbjergene, og rollen som bestyrelse, der udstikker den velovervejede kurs, der sikrer, at skibet ender netop dér, hvor kaptajnen får mest ud af at sælge sine varer.

Hvor skal vi hen, du?


Hvad ville du fortælle mig, hvis jeg spurgte dig, hvordan din virksomhed ser ud om 3 år? Du har nok en mavefornemmelse eller en overordnet ide om, hvad du ville svare. Hvad nu, hvis jeg borede dybere og spurgte dig, hvordan du ville nå de mål, du har for din virksomhed? Det har rigtig mange svært ved at svare på.

Min erfaring siger mig, at der særligt er én grund til, at det er vanskeligt at skyde med skarpt, når det kommer til kort og klart at formulere forretningsstrategien. Virksomhedsejere undervurderer let den værdi, en bestyrelse har. De prøver at favne de to vidt forskellige roller og samle dem i en funktion: Rollen som direktion og rollen som bestyrelse – og det skaber en grundlæggende uklarhed om, hvor virksomheden er på vej hen.

Hvorfor går det ikke at have direktions- og bestyrelseskasketten på samtidig? Det hele er vel i sidste ende ledelse?


Direktøren varetager virksomhedens daglige drift snarere, end han udstikker dens langsigtede kurs. Direktøren arbejder derfor primært med at omsætte virksomhedens strategi til virkelighed og undervejs slukke hverdagens mange ildebrande. Hvorfor så ikke bare sætte virksomhedens kurs om aftenen eller i weekenden? Den går ikke. Arbejdet som direktør hører nemlig aldrig op. Der er altid en ny ildebrand, noget der er blevet forsømt, noget som pludselig kræver ens fulde opmærksomhed… og det begynder forfra hver dag. Direktionsarbejde fungerer i princippet altid efter det, jeg kalder, ’den-mest-brændende-pinds-princip’.

Bestyrelsen – “Din virksomhed i et større perspektiv”


Bestyrelsen repræsenterer det, der ikke er plads til i dagligdagen – et afgrænset forum for fremtidstanker og taktisk målsætning for virksomheden. En bestyrelse skal ikke bekymre sig om de daglige ildebrande og kan derfor træde et skridt tilbage og betragte virksomheden i en større sammenhæng.

Derfor er det helt centralt, at din virksomhed har en bestyrelse. Det er den, der udstikker og klart formulerer taktikken. Bestyrelsen sammensættes, så den bedst muligt klarlægger, hvilke forandringer, der er vigtige for virksomheden og ikke mindst i hvilken rækkefølge, disse forandringer bør ske.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie