Gældssanering

Alle kan blive gældfrie – men det kræver, at man ved hvordan.

Gældssanering kan være en mulighed, hvis du er havnet i mere gæld, end du kan overskue. Får du en gældssanering, vil det sige, at skifteretten nedskriver din gæld hos dine kreditorer. Uheldigvis er det en kompliceret proces, og knap en tredjedel af alle ansøgninger bliver godkendt. Derfor er det en meget god idé at have professionelle rådgivere ved din side, når du overvejer en gældssanering.

Hvad skal der til for at få gældssanering?

Du kan ikke få gældssanering, hvis du opfylder en eller flere af følgende betingelser:

- Du har uafklarede økonomiske forhold (arbejdsløs, studerende, eller uden fast bopæl).

- Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender

ved at stifte gæld på et tidspunkt, hvor du var ude af stand til at kunne opfylde dine økonomiske forpligtelser,
ved at påtage dig en finansiel risiko, der stod i misforhold til din økonomiske situation,
ved at stifte gæld til forbrug
ved at oparbejde gæld til det offentlige.
- Du har fået en gæld, der ikke er uvæsentligt, ved strafbare – eller erstatningspådragende forhold.

- Du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du havde rimelig mulighed herfor.

- Du har indrettet dig med henblik på gældssanering.

- Du stifter ny gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.

Hvor meget skal jeg skylde?

Rent beløbsmæssigt er det svært at give et bud på, hvor meget der skal til, før gældssaneringssag kan indledes. Den vigtigste betingelse er, at du har en gæld, der er uoverskuelig for dig at tilbagebetale.

Det er ligeledes et krav, at du ikke opfylder en eller flere af de ovenfor oplistede betingelser.

Hvis du har gæld med sikkerhed i aktiver – eksempelvis i fast ejendom – tæller denne gæld ikke med. Når uoverskueligheden vurderes, kigges der på din alder og dine fremtidige indtjeningsmuligheder. Hvis du har mange år på tilbage på arbejdsmarkedet, vil det alt andet lige være sværere for dig.

En alternativ gældssanering

Inden du henvender dig til skifteretten, giver vi dig muligheden for en anden løsning – en alternativ gældssanering.

Vi udarbejder sammen en økonomiplan, der belyser dit rådighedsbeløb. Derefter tager vi kontakt til dine kreditorer og overtager arbejdet med dem – vi sørger for at få forhandlet aftaler hjem til dig, så vi kan undgå skifterettens lange proces og mange krav.

Vi hjælper dig hele vejen


Sagførerne kender kravene, reglerne og procedurerne i forbindelse med gældssanering. Det giver os de bedste muligheder for at lave en stærk ansøgning sammen med dig. Hvis din gældssanering ikke godkendes i første , hjælper vi dig selvfølgelig videre. Der er muligheder for at søge igen ved eksempelvis at tilpasse sin økonomi, og det er også muligt at blive gældfri ad andre veje.

Uanset så hjælper vi dig fra start til mål!


Hvis du er interesseret i hjælp til din gældssaneringssag, skal du være opmærksom på, at Sagførerne i denne type sager kræver et depositum, der dækker arbejdet forbundet med sagen.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her