Dansk design

Ved at registrere din designrettighed kan du dokumentere, hvornår din ret indtrådte.

Da et design ofte repræsenterer en betydelig værdi for din virksomhed, bør du registrere det for at bevare dets værdi. Ved registrering opnår du også større vished for, at du ikke krænker andres registrerede designs og derved pådrager dig et erstatningsansvar.

Er det en del af din forretningsplan, at designet også skal benyttes udenfor Danmarks grænser, anbefaler vi, at du i det mindste får lavet en EU-designregistrering, som du kan læse mere om her.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie