Ophavsret

Ophavsret bliver ofte forvekslet med copyright.


Ophavsret omfatter både retten til at kopiere litterære og kunstneriske værker og retten til at gøre værkerne tilgængelige for almenheden ved spredning, visning og fremførelse. Copyright er således et underpunkt til ophavsret.

Ophavsretten beskytter ophavsmandens egne intellektuelle frembringelser. Beskyttelsen indtræder på frembringelsestidspunktet og kræver ikke nogen form for registrering.

Almindeligvis inddeler man ophavsretten i:
  • - Den rene kunst der f.eks. omfatter musiske værker, billedkunst, og litteratur.
  • - Brugskunst og industrielt design hvor funktionen begrænser formsproget.
  • - Naborettigheder som f.eks. omfatter databaser, lydfæstning og fotografier.


Kontakt advokat Jens Røjmer Søndergaard på 2627 9799, hvis du vil vide mere om ophavsret.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her