Gældssanering – hvad er forskellen på den 3-årige og den 5-årige ordning?

Den 3-årige ordning er reserveret til de tilfælde, hvor ansøger indgiver ansøgning om gældssanering til Skifteretten senest samtidig med afslutningen af pågældendes konkursbo. Det er altså en betingelse, at du forinden gældssaneringen har været taget under konkursbehandling.

Det er overordnet set de samme betingelser, du skal opfylde for at komme i betragtning til de gældssaneringsordninger, dog skal du være opmærksom på, at du altid vil komme under den 5-årige ordning, hvis du ikke forinden har været under konkursbehandling. I sådanne situationer stilles der yderligere 2 betingelser, nemlig:


  1. Dine økonomiske forhold skal være afklarede
  2. Du skal være i en stationær situation og du skal udnytte din erhvervsevne bedst muligt, det betyder, at du skal være ansat inden for det område, du har uddannet dig inden for.

Har du yderligere spørgsmål til betingelser for gældssanering eller hvordan du ansøger om gældssanering, kan du kontakte Jørgen Christian Dan-Weibel 8743 5515.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie