Danske varemærker

Din virksomheds forskellige varemærker repræsenterer ofte en betydelig værdi. Det er vigtigt for opretholdelsen af denne værdi, at du registrerer dine varemærker.

Ved registreringen sikrer du dine rettigheder, og du undgår, at andre profiterer på dit varemærke.

Ved at registrere dit varemærke får du også større vished for, at du ikke krænker andres varemærker. Herved mindskes risikoen for, at andre rettighedshavere retter et erstatningskrav mod dig, kræver godtgørelse for uretmæssig brug eller kræver dine varer beslaglagt mv.

Hvis du registrerer dit varemærke i dag, undgår du at bruge tid og penge på varemærker, som senere viser sig ikke at kunne registreres.

Hos Sagførerne hjælper vi dig med din varemærkeregistrering, så du kan tage dig af din virksomhed, mens vi tager os af det processuelle.

Dit varemærke kan registreres på tre forskellige måder:
- som et dansk varemærke
- som et EU-varemærke
- som et internationalt varemærke
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie