Europæisk patent

Det kan være en jungle at finde rundt i EU’s patentmuligheder. Grundlæggende arbejder man dog med følgende 3 muligheder:
• EU-patent
• EPO-patent
• Nationalt patent

EU-patent
Denne patentmulighed findes endnu ikke, men der arbejdes på højtryk i EU for at gøre den til virkelighed. Hovedformålet med EU-patentet er at simplificere patentansøgningsprocessen og billiggøre systemet generelt.

EPO-patent
Den europæiske patentmyndighed, EPO, kan udstede patenter med gyldighed for de enkelte medlemslande. Der er dog ikke tale om ét enkelt patent for hele EU, men i stedet en række centralt udstedte patenter med virkning for de enkelte medlemslande. Det betyder bl.a., at patenternes indhold afhænger af de enkelte medlemslandes lovgivning. Fordelen ved systemet er, at man kun skal indgive en enkelt ansøgning til EPO.

Nationalt patent
Ønsker man ikke at benytte f.eks. EPO, kan man altid indgive en patentansøgning direkte i de lande, hvori man ønsker patent.

Hos Sagførerne sørger vi for, at du får den mest hensigtsmæssige beskyttelse i Europa.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie