Hvad koster et patent?

De udgifter, der er forbundet med et patent, falder i to led:

For det første skal der betales et gebyr til den udstedende patentmyndighed (se gebyrlisten her), og for det andet skal der betales et honorar for vores sagsbehandling – herunder for vores udarbejdelse af patentansøgningen.

Efter patentet er udstedt, skal der til patentmyndigheden løbende betales et gebyr for dets opretholdelse.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie