Internationale varemærker

Udover at registrere dit varemærke i Danmark eller EU, kan du vælge at registrere mærket i udvalgte lande over hele verden.

En sådan international registrering kan eventuelt kombineres med et EU-varemærke, således at du registrerer dit varemærke i alle 27 EU-medlemslande under ét samt i f.eks. USA og Kina.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie