Kan jeg klage over, at andre har fået udstedt et dansk patent?

Ja. Patent- og Varemærkestyrelsen kan gennemføre en administrativ omprøvning. I den forbindelse kan de beslutte, at stridspatentet skal erklæres ugyldigt.

Kan patentindehaveren ikke acceptere, at patentet erklæres ugyldigt af Patent- og Varemærkestyrelse, kan han indbringe afgørelsen om ugyldighed for Klagenævnet for patenter og varemærker.

Kan ingen af parterne acceptere klagenævnets afgørelse, må sagen indbringes for domstolene.

Ønsker du at høre mere om processen, er du velkommen til at kontakte advokat Jens Røjmer Søndergaard på telefonnummer 2627 9799
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie