Krænkelse af Patent

Hvis din patentrettighed krænkes, kan vi påtale krænkelsen.

Som rettighedsindehaver er det vigtigt, at du påtaler andres uberettigede brug af dit patent, så dets værdi ikke udvandes. Ved påtale sender du et stærkt signal til dine konkurrenter om, at du ikke lader krænkelser gå ustraffet hen. Du opnår også størst mulig økonomisk kompensation, og du viser dine samarbejdspartnere, at du også kæmper for dem og deres tiltro til dig.

En krænkelse af dit patent kan udover at ske ved en direkte efterligning af din opfindelse også ske ved udstedelse af et nyt patent. Gennem Sagførernes patentovervågning sørger vi for at føre indsigelsessager mod nye patenter, der går for tæt på dine rettigheder. Du kan læse mere om patentovervågning her.

I samarbejde med dig finder vi den bedste løsning på en krænkelsessituation. Vi har de nødvendige kompetencer, uanset om sagen skal løses ved mægling, eller om det er nødvendigt at gå rettens vej.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie