Krænkelsessager

For at bevare værdien af dit værk er det vigtigt, at krænkelser ikke får lov at passerer uden påtale. Hos Sagførerne har vi den erfaring, der kræves, for at beskytte dine rettigheder.

Vi kan bistå dig med retsmidler som fogedforbud, beslaglæggelse, bevissikring og egentlige retssager.

Ønsker du fortsat at kunne samarbejde med krænkeren, efter konflikten er løst, bistår vi dig også ved mægling med krænkeren, hvorved der ofte skabes et mere konstruktivt miljø.

Påtale af krænkelser har ikke alene en præventiv effekt, men opretholder og manifesterer samtidig værdien af din rettighed.

Hos Sagførerne har vi erfaring med de forskellige sanktionsmuligheder, og vi bestræber os på, at skaffe dig størst mulig kompensation, hvis dine rettigheder krænkes.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie