Patentovervågning

Før et patent udstedes, undersøger patentmyndighederne, om patentet lever op til patentkravene. Patentmyndighederne giver dog ingen garanti for patentets gyldighed.

Det er således muligt, at et udstedt patent hverken lever op til lovens krav om at være nyt, adskille sig væsentligt fra eksisterende teknik eller kunne fremstilles industrielt.

Ligeledes er der ikke garanti for, at patentet ikke krænker andre tidligere udstedte patenter, og et patent kan derfor efterfølgende erklæres ugyldigt af en domstol.

Har du ofret mange ressourcer på dit patent, bør du derfor overvåge, om der udstedes nye patenter, der bør erklæres ugyldige, fordi de krænker dit patent.

Hos Sagførerne kan vi løbende undersøge, om andre er i færd med at patentere opfindelser, der krænker dit patent. På den måde sørger vi for, at værdien af dit patent bevares.

Sagførerne kan også tilbyde konkurrentovervågning, så du ved, hvilke patentansøgninger dine konkurrenter indgiver. På den måde får du på et tidligt stadie indblik i, hvilke forretningsområder dine konkurrenter udforsker.
Tilmeld dig Sagførernes nyhedsbrev her
Del denne historie