Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

120-dages reglen

120-dages reglen indrømmer arbejdsgiveren en særlig mulighed for opsigelse i tilfælde af en funktionærs sygdom. 120-dages reglen gælder alene for ansatte, der er ansat som funktionær, eller på funktionærlignende vilkår. Før at 120-dages reglen kan finde anvendelse, kræver det at 120-dages reglen udtrykkeligt er aftalt i enten ansættelseskontrakten, eller i en allonge aftale. 
120-dages reglen indrømmer arbejdsgiveren et opsigelsesvarsel på en måned, uanset hvad funktionæren ellers ville have ret til. 120-dages reglen kræver at funktionæren har haft 120 kumulerede sygedage inden for de seneste 12 måneder. Umiddelbart efter den 120. sygedag, har arbejdsgiveren ret til at opsige funktionæren efter 120-dages reglen. Hvis ikke arbejdstageren overholder fristerne i forbindelse med opsigelse, så forspildes muligheden for opsigelse efter 120-dages reglen. 

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

120-dages reglen


Hvad er 120-dages reglen?

120-dages reglen indrømmer en arbejdsgiver, mulighed for at opsige en funktionær i tilfælde af at den ansatte funktionær, har haft 120 sygedage inden for et år.

120-dages reglen finder også anvendelse på medarbejdere, der er ansat på funktionærlignende vilkår.

Afskedigelse som følge af 120-dages reglen skal ske på en sygedag og i umiddelbar tilknytning til den 120. sygedag. Opsigelsen som sker i følge 120-dages reglen skal varsles med den resterende måned, samt den efterfølgende måned. Arbejdsgiveren vil med hjemmel i 120-dages reglen have mulighed for at opsige funktionæren, med 1 måneders varsel, uanset den ansatte funktionærs anciennitet og ellers gældende opsigelsesvarsel.

Hvis ikke funktionæren har haft 120 sygedage på et år, så kan opsigelse ikke ske med hjemmel i 120-dages reglen. Funktionæren vil stadig kunne opsiges ud fra de almindelige regler om opsigelse.

Læs mere om hvordan funktionærer almindeligvis opsiges her.

Hvordan regnes perioden for de 120 sygedage?

Den, der er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, vil som følge af 120-dages reglen have en måneds opsigelsesvarsel i tilfælde af at pågældende funktionær, har haft 120 sygedage inden for et år. For at 120 dages reglen kan anvendes, så skal den ansatte funktionær have haft 120 sygedage inden for det sidste år.

Der er ikke et krav om at sygedagene skal have været i forlængelse af hinanden, eller i en samlet periode. Sygedagene kan således være enkeltvise sygedage, der kumuleret udgør 120 sygedage, men kan også være en samlet periode på 120 sygedage. Hele sygedage udgør en sygedag, men også halve- og delvise sygedage tælles med i opgørelsen. Det afgørende er, at der samlet set har været 120 kumulerede sygedag i løbet af de seneste 12 måneder.

Derudover gælder der særlige regler for sygdom i forbindelse med weekender. Hvis en funktionær både er syg før og efter weekenden, vil weekendens dage også regnes for sygedage, som indgår i 120-dages reglen. På den måde vil weekenden også kunne udgøre sygedage for funktionærerne - uanset om funktionærerne almindeligvis arbejder i weekender.

De 120 sygedage skal alle være forfaldet inden for samme periode på 12 måneder.

Opsigelse som følge af 120-dages reglen, skal ske på en sygedag og i umiddelbar tilknytning til den ansattes 120. sygedag. Dette medfører, at perioden bliver de seneste 12 forfaldende måneder.


Hvis ikke opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til den 120. sygedag, så er perioden afbrudt, og der starter herefter en ny periode, hvor funktionæren igen skal have 120 nye sygedage.

Opsigelse på grund af 120-dages reglen?

Hvis en ansat funktionær, eller en ansat på funktionærlignende vilkår, har haft 120 sygedage inden for de seneste 12 måneder, så kan denne afskediges under sygdom med 1 måneds varsel, fra den efterfølgende måned.

120 dages reglen kan kun anvendes, hvis 120-dages reglen er aftalt i ansættelseskontrakten. 120 dages reglen kan også aftales i en efterfølgende allonge aftale. Dette kræver at begge parter er indforstået med at 120 dages reglen tilføjes som et ansættelsesvilkår. 120 dages reglen kan ikke ensidigt pålægges i et ansættelsesforhold. 120-dages reglen kræver aftale, hvad end aftalen kommer til udtryk i en allonge eller en ansættelseskontrakt.

Det er ydermere et krav, at funktionæren, eller den ansatte på funktionærlignende vilkår, har oppebåret løn under alle 120 sygedage. Hvis der ikke er blevet betalt løn under sygdommen, vil den pågældende sygedag ikke være betegnet som en sygedag i 120-dages reglens forstand.

Den ansatte funktionær eller den ansatte på funktionærlignende vilkår kan kun, ifølge 120-dages reglen, afskediges under sygdom eller deltids sygdom. Dette betyder at den ansatte ikke kan afskediges, såfremt den ansatte ikke er syg, uanset om den ansatte har 120 sygedage inden for 12 efterfølgende måneder.

Hvordan kan der ske opsigelse?

Afskedigelse som følge af 120 dages reglen skal ske i umiddelbar tilknytning til sygedagen. Dette betyder at muligheden for at opsige en funktionær, med begrundelse i 120-dages reglen, er meget snæver. Hvis ikke funktionæren opsiges i umiddelbar tilknytning til den 120. sygedag, så forspildes muligheden for opsigelse med henvisning til 120-dages reglen.

Ved umiddelbar tilknytning forstås at opsigelsen skal ske inden for 10 kalenderdage, af den 120. sygedag, derudover skal opsigelsen også ske på en sygedag.

Dette medfører at der ikke kan ske opsigelse af funktionæren, hvis funktionæren raskmelder sig i over 10 dage, efter den 120. sygedag. Dette er fordi at opsigelsen i så fald ikke vil ske i umiddelbar tilknytning til den 120. sygedag - uanset at funktionæren melder sig syg igen på et senere tidspunkt.

Ved afskedigelse som følge af 120-dages reglen, vil funktionæren stadig have krav på den fratrædelsesgodtgørelse som følger af funktionærloven, eller som ellers følger af ansættelsen.

Ved uberettiget opsigelse ifølge 120-dages reglen, vil funktionæren have krav på at få fuld løn, for den ellers gældende opsigelsesperiode.

Godt at vide

Godt at vide i forhold til opsigelse efter 120-dages reglen:

    • 120-dages reglen skal være aftalt, enten i ansættelseskontrakten eller en allonge aftale.
    • Der kan kun ske opsigelse i umiddelbar tilknytning til den ansattes 120. sygedag.
    • Opsigelsen kan kun ske på en syge dag. 
    • Den ansatte har uanset den kortere opsigelsesvarsel, stadig krav på fratrædelsesgodtgørelse. 
    • Både halve, hele og i visse tilfælde weekender tæller med i opgørelsen over de 120 sygedage. 

Advokat til opsigelse på grund af 120-dages reglen?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Opsigelse af funktionærer med hjemmel i 120-dages reglen er kompliceret. Der skal ske omfattende registrering af funktionærens sygedage, samt muligheden for opsigelse er meget snæver, det er derfor en god ide at have en advokat inde over en opsigelse på baggrund af 120-dages reglen. Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning om ansættelsesretten, eller anden rådgivning i forbindelse funktionærer. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig indenfor 24 timer.

Første samtale er helt uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon