Velkommen til Sagførerne

Hos Sagførerne har vi specialiseret os i byggejura, køb og salg af fast ejendom samt de dertil knyttede retsområder.

Indenfor erhvervsretten har vi en bred rådgivning til erhvervslivet. Særligt rådgiver vi ejerledere om, hvordan de får mest ud af deres bestyrelser, ligesom vi assisterer med udarbejdelse af forretningsplaner og strategier, og vejleder om den ofte nødvendige kapitalfremskaffelse.

Om Sagførerne™
JURA MED HJERTE®

Vision & Mission


Vi vil være en rådgivningspartner, der ikke blot forstår erhvervsjuraen, men som tillige agerer som sparringspartner, når der skal træffes signifikante beslutninger.

Er vores klienters udfordringer ikke af juridisk karakter, åbner vi vores store rådgivernetværk og henviser til andre fagkyndige rådgivere.

Vi tror på, at gode beslutninger kommer af gode beslutningsprocesser hos vores klienter, og vi ønsker at bidrage til disse processer.

JURA MED HJERTE™

Glæde

Vi er bevidste om, at glæde er en forudsætning for vores og vore klienters trivsel. Vi arbejder målrettet på at skabe glæde, og vi agerer resolut, når glæden udebliver.

Empati

Vi bestræber os på at forstå vore klienters situation, før vi rådgiver.

Innovation

Vi er åbne overfor egne såvel som vore klienters innovative ideer. Det sætter kulør på arbejdsdagen og leder ofte til nye og spændende forretninger.

Skarphed

Vi betræber os på at kommunikere klart og entydigt, så vores klienter altid kender vores mening, og ved hvor de har os.
Advokat (H)
jrs|sagfoererne.com |tel: 8743 5516
Advokat
sda|sagfoererne.com|tel: 8743 5510
Advokatfuldmægtig
mgn|sagfoererne.com|tel: 8743 5512
Advokatsekretær
ell|sagfoererne.com|tel: 8743 5513
Advokatsekretær
kha|sagfoererne.com|tel: 8743 5511