Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Hvad er en ibrugtagningstilladelse?

Ibrugtagningstilladelsen er en lovpligtig, nødvendig og endelig godkendelse af dit byggeri. Det er den respektive kommune der giver tilladelsen. Tidligere blev en ibrugtagningstilladelsen kaldt bygningsattest. Betydningen er dog fortsat den samme. 


Tilladelsen er anderledes formuleret  dokumentation for, at byggeriet overholder gældende byggelovgivning, miljøkrav, bygningsreglementer osv. Du skal dog være bevidst om, at en ibrugtagningstilladelse ikke er en kvalitetsmæssig blåstempling af det håndværksmæssige arbejde. 


Om byggeriet har den retmæssige kvalitet afgøres derimod ved en afleveringsforretning.

Krav til ibrugtagningstilladelse

Det er kommunen der fastsætter kravene til ansøgningen om ibrugtagningstilladelsen. Der kan dog opstilles en række minimumskravene til ibrugtagningstilladelsen.:

  • Dokumentation for at der er tegnet en byggeskadeforsikring
  • Drifts- og vedligeholdelsesmanual for installationer i byggeriet
  • Dokumentation for at byggearbejdet er udført i henhold til godkendt bygningsreglement og byggetilladelse
  • Færdigmelding af byggeriet på Byg og Miljø
  • Dokumentation for energimærke
  • Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementet

  Disse krav der er oplistet ovenfor fremgår af  Bygningsreglementet (BR18) § 43

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i entreprisesager

Læs mere om ibrugtagningstilladelse


Ibrugtagning vs. aflevering

Ibrugtagning

Når bygherren har taget bygningen helt eller delvist i brug, overgår risikoen fra entreprenøren til bygherren. Sker der udelukkende delvis ibrugtagelse, da overgår risikoen blot for denne del af bygningen til bygherre, og ikke den fulde risiko.

Det er vigtigt at du som bygherre sørger for tilstrækkelig dokumentation i tilfælde hvor du tager bygningen delvis i brug. Dette er vigtigt såfremt der efter ibrugtagelsen skulle vise sig fejl og mangler, som entreprenøren reelt er skyld i. Med andre ord er dokumentationen nødvendig, hvis det skal bevises at entreprenøren hæfter får de pågældende fejl og mangler og at det ikke er nogen som du har forårsaget under din brug.

Trods du tager bygningen i brug, har det ikke indvirkning på, hvornår det 5-årige mangelsansvar løber. Det er nemlig afleveringsforretningen der er afgørende for denne frist. Entreprenøren har derfor interesse i, at der foretages afleveringsforretning snarligt efter ibrugtagelsen.

Aflevering

Når entreprenøren har færdiggjort arbejdet som aftalt, skal entreprisen afleveres til bygherre. Afleveringen har ikke kun praktisk betydning, men tilmed også juridisk betydning i flere henseende. Afleveringen har eksempelvis betydning for hvem der bærer risikoen for byggeriet. Frem til tidspunktet for afleveringen er det entreprenøren der bærer risikoen for entreprisen, dette følger af et almindeligt entrepriseretligt princip.

Når tiden er kommet og byggeriet står færdigt som aftalt overgår risikoen fra entreprenøren til bygherren. Skulle der ved afholdelse af afleveringsforretningen vise sig væsentlige fejl og mangler, skal entreprenøren dog udbedre dette før der er sket endelig aflevering og før bygherren kan tage bygningen i brug.

Hvornår skal man have en ibrugtagningstilladelse?

En ibrugtagningstilladelse er en lovpligtig godkendelse af byggeriet. Det er dog ikke alle byggerier, der kræver ibrugtagningstilladelse. Har du opført et byggeri, hvor byggetilladelse ikke har været påkrævet, da kan du tage bygningen i brug, uden forudgående tilladelse.

Du skal derfor ikke søge om ibrugtagningstilladelse i følgende tilfælde:

  • garager
  • carporte
  • drivhuse
  • overdækkede terrasser
  • udestue
  • osv.

  Med andre ord kræver byggerier, hvor man har indhentet byggetilladelse tilmed en ibrugtagningstilladelse.

Udstedelse af ibrugtagningstilladelse

Når byggeriet står færdigt, skal du, såfremt byggeriet har krævet byggetilladelse, få udarbejdet en ibrugtagningstilladelse.

Det er kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, der udsteder ibrugtagningstilladelserne. Når kommunen skal vurderer, om der kan gives godkendelse til ibrugtagning, forholder de sig til om byggeriet efterlever de tekniske bestemmelser som byggeriet er pålagt og som der blev ansøgt om ved byggetilladelsen.

Når man skal have en ibrugtagningstilladelse følger det af Bygningsreglementets § 40, stk. 2, at en række angivne dokumenter skal fremsendes til kommunen. Du finder en opsummerende liste nedenfor. 

Hvilke dokumenter skal fremsendes?

Følgende dokumenter skal fremsendes:

  • Dokumentation for byggeskadeforsikring
  • Erklæring om at byggeriet er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet
  • Erklæring om at dokumenterne der er fremsendt er fyldestgørende og opfylder de kravene i bygningsreglementet og tilmed at de respektive drifts- og vedligeholdelsesmanualer for bebyggelsens installationer er fremsendt
  • Dokumentation for at bygningsreglementet er opfyldt i henhold til det færdige byggeri.

  For visse byggerier i nærmere specificeret konstruktionsklasser eller brandklasse, skal der tilmed indsendes en sluterklæring.

Midlertidig ibrugtagning

Ifølge byggeloven kræves det, at du som bygherre søger om tilladelse før, du tager bygningen i brug. Det følger dog af byggeloven, at du som bygherre har mulighed for at søge om midlertidig ibrugtagningstilladelse.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med tildelingen af en midlertidig ibrugtagningstilladelse stille krav om, at byggeriet færdiggøres inden for en nærmere fastsat frist. - Og yderligere at der stilles garanti for at byggeriet faktisk færdiggøres.

Hvis fristen som kommunalbestyrelsen har fastsat ikke overholdes, da betyder det at tilladelsen til brug bortfalder, og yderligere vil kommunen lade det manglende arbejde udføre af egen regning.

Manglende ibrugtagningstilladelse

Det følger af Bygningsreglementet (BR18), at der ikke må ske ibrugtagning førend kommunalbestyrelsen har udstedt en ibrugtagningstilladelse. Såfremt du flytter ind uden forudgående ibrugtagningstilladelse, kan det bevirke problemer med forsikringsselskabet og tilmed bevirke, at du ikke kan få udbetalt dit kreditforeningslån.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon