Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Se vores film her:
Tid: 71 SEKUNDER

Ring og få hurtigt svar: 8743 5524

Den første samtale er gratis

Advokat til boligkøb?

Vi bistår dagligt boligkøbere over hele landet med køb af villaer, ejerlejligheder, andelsboliger og fritidshuse. Se vores mest populære ydelser nedenfor, og husk at få indføjet et advokatforbehold i din købsaftale.

Alm. boligkøb

- Den mest populære pakke - B01

Her får du hjælp fra start til slut, når du skal købe hus, ejerlejlighed, andelsbolig eller sommerhus:


 • Gennemgang af købsaftalen og andre relevante bilag.
 • Telefonmøde med gennemgang af handlens betydningsfulde forhold.
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse og forhandling med sælger/mægler.
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer.
 • Dialog med din bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Tinglysning af skøde.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.

Pris DKK 6.950,-

Bestil nu

Tinglysning

- For den erfarne køber - B02

For den meget erfarne boligkøber, med dyb indsigt i reglerne om køb af fast ejendom, kan vi sørge for tinglysning af skødet.

 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde.
 • Tinglysning af skøde.

Pris DKK 2.495,-

Bestil nu

 • Hos Sagførerne tilbyder vi en landsdækkende service, hvor en erfaren, specialiseret boligadvokat har ansvaret for din sag fra start til slut.
 • Vores advokater har stor erfaring med rådgivning ved boligkøb og har bistået ved mange tusinde boligkøb.
 • Ved køb af hus, lejlighed, andelsbolig eller sommerhus tilbyder vi en fast lav pris
 • For den meget erfarne boligkøber, kan vi bistå med tinglysning af dit skøde for en lavere pris
 • Alt klares pr. telefon og e-mail, så du behøver ikke køre langt efter din boligadvokat.
 • Din første samtale er gratis, så du kan trygt ringe til os med det samme og få svar på dine spørgsmål. Vores telefonnummer står øverst på siden.
 • Vores telefon bliver besvaret alle ugens 7 dage, og henvendelser på vores kontaktformular besvares almindeligvis straks og senest den efterfølgende arbejdsdag.

Hvad dækker vores rådgivning ved boligkøb over?

Hos Sagførerne dækker vores rådgivning ved boligkøb først og fremmest dine behov. Vi sørger for, at du trygt kan fokusere på den praktiske del af flytningen, mens din boligadvokat klarer formaliteterne og undersøger, om der er eventuelle faldgruber, som du skal være opmærksom på.

Læs mere om, hvad vores juridiske rådgivning ved boligkøb dækker over

Hvis du vælger at gøre brug af en boligadvokat til dit boligkøb, får du selvfølgelig en guidning gennem selve handlen. Det er dog bestemt ikke det eneste, din boligadvokat kan bistå dig med, når du køber bolig. Din boligadvokats arbejde består særligt i følgende opgaver:

 • Gennemgang af købsaftalen og andre relevante bilag.
 • Telefonisk gennemgang af sagens dokumenter for klarlæggelse af de for dig vigtige forbehold.
 • Udarbejdelse af godkendelsesbrev og forhandlinger med sælger/mægler på dine vegne om disse forbehold.
 • Rådgivning om nødvendige forsikringer.
 • Koordinering med bank i forhold til tinglysning m.m.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af skødet.
 • Ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.

En juridisk gennemgang af handlens dokumenter betyder, at din boligadvokat gennemgår din købsaftale med bilag og sikrer sig, at der ikke ligger ubehagelige overraskelser gemt. Et boligkøb består typisk af ganske mange dokumenter, hvoraf mange kan være svære at forstå indholdet af, hvis man ikke har juridisk sagkundskab og stor erfaring med boligkøb. Dertil kommer, at det kan være nødvendigt at søge yderligere information, hvis ejendommen skal bruges til et bestemt formål, eller hvis der er tinglyst servitutter på ejendommen, hvis betydning skal afklares. Din boligadvokat skal med andre ord sikre sig, at det du køber, også svarer til det du tror, at du køber.

Det er dog vigtigt at slå fast, at den rådgivning du får, når du gør brug af en advokat til dit boligkøb først og fremmest afhænger af, hvad dine behov og ønsker er. Det betyder, at hvis der er forhold ved din handel, som kræver ekstra opmærksomhed, eller hvis du har særlige behov, tilpasser vi naturligvis rådgivningen hertil. Det vigtigste er, at du som køber får den bedste oplevelse med dit boligkøb.

Typisk er tidsforløbet i den juridiske rådgivning sådan, at din boligadvokat starter med at gennemgå en række af handlens dokumenter. Det er blandt andet salgsopstillingen, købsaftalen, tingbogsattesten og ejendomsdatarapporten. Når din advokat har gjort det, har han et godt indblik i ejendommen og den handel, du er ved at foretage. Herefter gennemgår din advokat købet og dokumenterne med dig, så du kan være tryg ved, at alle sten er vendt, og du forstår betydningen af diverse dokumenter. Din advokat vil i den forbindelse gøre dig opmærksom på, hvis særlige forhold giver anledning til forbehold, eller hvis der er noget, du bør overveje. Samtidig har du også mulighed for at stille spørgsmål og få drøftet dine overvejelser.

Når din advokat sammen med dig har gennemgået aftalen og de forhold, der knytter sig hertil, udarbejdes en godkendelsesskrivelse. I godkendelsesskrivelsen anføres det, hvorvidt købsaftalen kan godkendes. Hvis der er forhold ved aftalen, som ikke kan godkendes, anføres dette. Det kan enten gøres som en blank afvisning af at godkende købsaftalen eller som en meddelelse om, at godkendelse kun kan gives, hvis visse forhold ændres. Er ændringer af aftalen nødvendige, hjælper din advokat med at få disse ændringer på plads og udarbejdet en revideret købsaftale.

Når købsaftalen kan godkendes, og handlen derved endeligt er på plads, bistår din advokat med at få gennemført selve handlen. Din advokat hjælper med at få de forsikringsmæssige forhold på plads, så du er forsikret allerede fra det tidspunkt, hvor du overtager ejendommen. Det anbefales, at du tegner en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring forsikrer dig imod uforudsete udgifter som følge af skjulte fejl og mangler ved boligen.

I forbindelse med handlens gennemførelse står din advokat normalt for at få udarbejdet og tinglyst skødet. Tinglysningen af skødet er den offentlige registrering af, at du er ejer af ejendommen. Når tinglysningen er på plads, er du officielt ejendommens ejer. Tinglysningen af dit ejerskab medfører normalt også, at betingelserne for købesummens frigivelse er opfyldt. Din advokat sørger derfor for at koordinere med banken, at købesummen frigives til sælger umiddelbart herefter.

Sidste del af din boligadvokats rådgivning ved et boligkøb består normalt i at få udarbejdet refusionsopgørelsen. Refusionsopgørelsen er opgørelsen over de samlede økonomiske mellemværender mellem sælger og køber. Det er her, det gøres op, om sælger har betalt udgifter til ejendommen, som skal bæres af køber og vice versa. Det kan eksempelvis være ejendomsskatter eller forbrugsudgifter.

Når tinglysningen er foretaget, købesummen frigivet og refusionsopgørelsen på plads, er boligadvokatens arbejde i princippet færdiggjort. Herefter kan du også fejre, at den juridiske del af dit boligkøb er endeligt på plads. Du kan dog altid tage kontakt, hvis spørgsmål viser sig efterfølgende. Det kan eksempelvis være, hvis ejendommen viser sig at lide af fejl og mangler, eller hvis du overvejer at bygge ejendommen om.

Jeanette Brauer på sit kontor

Kontakt boligadvokat Jeanette Brauer

Jeanette Brauer

Boligadvokat

Ring på tel: 8743 5524

Eller send en mail til bolig@sagfoererne.com

Læs mere om Jeanette

Mød hele teamet med speciale i bolighandler

Hvorfor bruge en boligadvokat til dit boligkøb?

At købe egen bolig er en af livets helt store investeringer. Det er derfor en beslutning, som bør tages på baggrund af grundige overvejelser og kompetent rådgivning. Ved et boligkøb er der mange forhold, man bør være opmærksom på. Det gælder særligt som førstegangskøber, hvor man ikke har erfaring at trække på, da man i sagens natur aldrig har prøvet at købe bolig før. En advokat sikrer dig mod ubehagelige overraskelser ved dit boligkøb og guider dig sikkert igennem handlens faser.

Hvorfor bruge en boligadvokat til dit boligkøb

Når du benytter en boligadvokat til dit boligkøb, får du rådgivning af en sagkyndig person med solid juridisk ekspertise og erfaring med boligkøb. Alle advokater har gennemgået en juridisk universitetsuddannelse samt advokatuddannelsen. Advokat er en beskyttet titel og titlen er derfor din sikkerhed for, at de rette kvalifikationer er til stede. Dertil kommer, at advokater er underlagt et omfattende regelsæt, som sikrer, at arbejdet sker indenfor ordnede rammer.

En boligadvokat er købers mand og skal derfor alene varetage dine interesser. Boligadvokaten er derved din mulighed for at få sagkyndig og uafhængig rådgivning med henblik på at sikre dig det bedst mulige boligkøb.

Et boligkøb er en større omgang og særligt meget dyrt. Det kan derfor v ære fristende at spare rådgivning fra en advokat væk for i stedet at nøjes med den rådgivning, som ejendomsmægleren kan give. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at ejendomsmæglerens opgave derfor ikke er at varetage dine interesser som køber. Det følger helt naturligt af, at ejendomsmæglerens løn – salæret – betales af sælger. Ejendomsmægleren tager derfor kun hensyn til sælgers interesser, når han udøver sit arbejde og yder rådgivning. Fokus fra ejendomsmægleren vil derfor være på at sikre sælger den bedst mulige handel, hvilket kan være på din bekostning og resultere i en dårligere handel for dig.

Når sælger vælger at sælge gennem en ejendomsmægler, sikrer han sig en sagkyndig rådgiver til at varetage sine interesser. Som køber bør du derfor tilsvarende sikre dig sagkyndig og uafhængig rådgivning til at varetage dine interesser. Med en boligadvokat har du en ekspert på din side, som alene skal rådgive dig og sørge for, at du kommer godt i hus med dit boligkøb. En boligadvokat kan være til stor nytte allerede fra det tidspunkt, hvor du først overvejer at købe, til efter handlen er på plads.

Blandt de fordele som en boligadvokat kan give dig, er muligheden for at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Et advokatforbehold sikrer dig, at hvis du fortryder boligkøbet, kan du komme ud af handlen igen uden yderligere omkostninger. Advokatforbeholdet giver dig muligheden for at få boligkøbet grundigt gennemgået af din boligadvokat, før du endeligt bindes af aftalen. En anden fordel er, at hvis der undervejs opstår tvister eller spørgsmål, har du en erfaren rådgiver, som står klar til at hjælpe dig.

Er der forskel på en advokat og en boligadvokat?

Grundlæggende er der ikke forskel på en advokat og en boligadvokat, da begge er uddannet som jurister og dernæst advokater. De er også underlagt samme regelsæt for deres virke. En boligadvokat er imidlertid en advokat med speciale inden for køb og salg af fast ejendom. Boligadvokaten arbejder således med bolighandler som sit speciale, og vil derfor også have opbygget en stor erfaring med boligkøb. Det er denne erfaring, der kommer dig til gode, når du køber bolig, og det er derfor, du skal vælge en boligadvokat. Selvom en ’almindelig’ advokat nok vil have den juridiske grundviden på plads, vil de ofte mangle den indsigt i boligkøbets muligheder og fælder, som erfarne boligadvokater har. Når du benytter Sagførerne, ydes din rådgivning altid af en erfaren boligadvokat.

Er der forskel på en boligadvokat og en køberrådgiver?

Står du og skal købe egen bolig, er der flere forskellige typer af køberrådgivning, som kan være relevant. Blandt andet kan finansiel køberrådgivning, juridisk køberrådgivning og byggeteknisk køberrådgivning have sin berettigelse. Blandt de mange forskellige typer af rådgivere anvendes en mængde af forskellige titler. Det kan være titler som 'køberrådgiver', 'juridisk rådgiver' eller 'købermægler'.

Du skal dog være opmærksom på, at ingen af hverken  'køberrådgivere', 'juridiske rådgivere' eller 'købermæglere' er udannet som advokater. Det betyder, at de ikke nødvendigvis har særlige juridiske kvalifikationer. Derudover kan og må de ikke føre retssager på dine vegne, hvis der opstår tvister, som skal løses ved domstolene.

Titlen 'advokat' er beskyttet og må kun benyttes af personer, som lever op til en række krav. Dels er der særlige uddannelseskrav - advokater skal både have gennemgået juridisk embedseksamen og advokatuddannelsen. Dels er der særlige regler for, hvordan advokater skal agere i deres arbejde. Dels skal advokater have en ansvarsforsikring, som dækker eventuelle tab hos klienterne.

Titler som køberrådgiver eller juridisk rådgiver, er derimod ikke beskyttede, og kan derfor i princippet benyttes af hvem som helst. Titlen købermægler er dog beskyttet. Den må derfor kun benyttes af personer, som er registreret i ejendomsmæglerregisteret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Fordelen ved at benytte en boligadvokat er, at du kan være sikker på, at din rådgiver har de fornødne juridiske kompetencer. Hos Sagførerne er det altid en erfaren boligadvokat, der yder køberrådgivningen ved dit boligkøb.

Sparegris

Pris - Advokat til boligkøb

Hos Sagførerne er priserne meget konkurrencedygtige til trods for, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten. Sagførernes boligadvokater har behandlet mange tusinde bolighandler og vi derfor stor erfaring med bolighandler. 

Vi arbejder med faste og gennemsigtige priser. Den indledende samtale er gratis, og du kan derfor trygt ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først.

Advokatforbehold ved boligkøb

Det er meget vigtigt, at du som køber altid får indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden du underskriver den. Advokatforbeholdet sikrer dig, at du kan trække dig fra boligkøbet igen, hvis din advokat finder uhensigtsmæssigheder ved aftalen, eller hvis du selv fortryder. Sørg derfor altid for at få indsat advokatforbeholdet i købsaftalen, så du kan give din advokat mulighed for at varetage dine interesser ved dit boligkøb.

Læs mere om advokatforbehold ved boligkøb

Det er meget vigtigt, at du som køber altid får indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden du underskriver den. Advokatforbehold er meget almindelige ved boligkøb og indsættes som en del af aftalen på samme måde, som øvrige vilkår i købsaftalen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom brugen af advokatforbehold er meget udbredt, bliver et sådant forbehold ikke automatisk en del af aftalen. Før du underskriver, bør du derfor sikre dig, at advokatforbeholdet er indskrevet.

Med et advokatforbehold i købsaftalen kan du underskrive købsaftalen uden, at din boligadvokat på forhånd har gennemgået handelsdokumenterne. Vil sælger ikke acceptere, at der indsættes et advokatforbehold i købsaftalen, bør din boligadvokat gennemgå og godkende alle handelens dokumenterne, før du underskriver købsaftalen. Hvis du underskriver en købsaftale uden at have fået indsat et advokatforbehold, bliver du bundet af aftalen, som den er. Konsekvensen er, at hvis købet viser sig at være dårligere end først antaget, eller du af anden grund fortryder, er din eneste mulighed for at komme ud af aftalen at bruge den lovbestemte fortrydelsesret. I modsætning til advokatforbehold er fortrydelsesretten dog ikke gratis at udnytte. Gør køber brug af fortrydelsesretten, skal køber betale sælger en godtgørelse på 1 pct. af købesummen.¨

Advokatforbeholdet er din sikkerhed for, at du har mulighed for at træde tilbage fra købsaftalen, såfremt din boligadvokat ikke mener, at købsaftalen kan godkendes. Det er dog vigtigt at få med, at advokatforbeholdet også kan bruges, hvis du af andre grunde selv fortryder. Det skyldes, at der ikke kræves en særlig begrundelse for, hvorfor din advokat ikke kan godkende aftalen. Giver betænkeligheder hos din advokat eller dig anledning til at fortryde det aftalte boligkøb, skal din advokat blot meddele, at aftalen ikke kan godkendes. Når det er gjort, er du frigjort fra aftalen. At du er frigjort betyder, at du er stillet, som om aftalen aldrig havde været indgået.

Det er en forudsætning for at kunne udnytte advokatforbeholdet, at meddelelsen om den manglende godkendelse gives indenfor en vis frist. For at undgå tvivl om, hvor lang tid fristen løber, bør fristens længde altid fremgå af forbeholdet. Typisk aftales det, at forbeholdet giver din boligadvokat 3-6 dage til at gennemgå alle handlens dokumenter. Når fristen udløber, bliver du som køber endeligt bundet af aftalen, hvis det ikke forinden er meddelt, at handlen ikke kan godkendes. Din eneste mulighed vil i så fald være at gøre brug af lovens fortrydelsesret, forudsat at 6 dages fristen for udnyttelse af fortrydelsesretten ikke også er udløbet.

Et advokatforbehold ved et boligkøb formuleres typisk således:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat godkender handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde kl. 16, senest 6 hverdage efter at købers advokat har modtaget den underskrevne købsaftale fra mægler.”

Det er meget vigtigt, at advokatforbeholdet indeholder et forbehold til advokatens godkendelse af ”handlen i sin helhed” og ikke blot ”handlens juridiske forhold” eller andre formuleringer, som mægleren har udfærdiget. Således sikrer du dig, at advokatforbeholdet får det størst mulige anvendelsesområde, og at du som køber er bedst stillet.

Husk altid advokatforbeholdet når du handler bolig, så kan du trygt underskrive købsaftalen og lade ejendomsmægleren sende handlens dokumenter til din boligadvokat for dennes godkendelse.

Gode råd og information

Tilstandsrapport og el-installationsrapport

Formålet med en tilstandsrapport og en el-installationsrapport er at få fastslået ejendommens vedligeholdelsesstand, så handlen kan gennemføres på et oplyst grundlag. Rapporterne danner også grundlag for ejerskifteforsikringen, men der er mange faldgruber, så køber bør have en boligadvokat og en byggesagkyndig med på råd.

Hvis sælger vil benytte sig af huseftersynsordningen, skal han udarbejde en tilstandsrapport og en el-installationsrapport.

En tilstandsrapport og en el-installationsrapport er rapporter, hvori boligens synlige fejl og mangler står oplyst.  Tilstandsrapporten og el-installationsrapport udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, der gennemgår boligen og giver dens fejl og mangler karakterer. Rapporterne bliver altid nærlæst af din boligadvokat, ligesom de bør efterses af en byggesagkyndig.

Før den 1. oktober 2020 skete denne karaktergivning ved hjælp af karaktererne K0 til K3, hvor K3 var den mest alvorlige skade, samt karakteren UN som betød, at forholdet skulle undersøges nærmere, men pr. 1. oktober 2020, blev dette system lavet om, således at det herefter er farvekoder, der afgør skadernes alvorlighed i disse rapporter. Således bliver kritiske skader, som straks skal udbedres, markeret med rødt i både tilstands- og el-installationsrapporten, mens alvorlige skader, der nok skal udbedres, men godt kan vente et par år, markeres med gult. Mindre alvorlige skader bliver markeret med gråt, mens skader, der skal undersøges nærmere, bliver markeret med sort. Da en tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder og en el-installationsrapport i 1 år, kan der i en overgangsperiode eksistere gyldige tilstandsrapporter og el-installationsrapport med det gamle bedømmelsessystem.

Bemærk, at huseftersynsordningen ikke eller sjældent finder anvendelse ved salg af ejerlejligheder, andelsboliger og landbrugsejendomme.

Sagførernes boligadvokat gennemgår naturligvis også disse rapporter på dine vegne og tager en snak med dig om indholdet og betydningen af disse rapporter.

Boligadvokat

Læs mere

Byggeteknisk rådgivning fra byggesagkyndig

Ved siden af den juridiske boligrådgivning er det vigtigt også at få en byggeteknisk rådgivning. Du bør ikke blot basere dine overvejelser om boligens stand på indholdet af de dokumenter, som sælger og ejendomsmægler stiller til rådighed. En professionel gennemgang af en byggesagkyndig kan spare dig for ubehagelige overraskelser ved dit boligkøb.

Hvis du overvejer at købe en bolig, er det altid en god ide at læse salgsopstillingen grundigt igennem. Denne vil normalt indeholde blandt andet en ejendomsdatarapport, tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Fælles for disse er, at de har til formål at give potentielle købere et overblik over, hvad de skal forvente skal forvente af ejendommens fysiske stand.

Det er dog vigtigt at forstå, at selvom der er udarbejdet både ejendomsdatarapport, tilstandsrapport og el-installationsrapport, kan en ejendom stadig gemme på ubehagelige overraskelser af stor økonomisk betydning. Det skyldes, at ejendomsdatarapporten alene indeholder oplysninger, som kan hentes fra offentlige registre. Dertil kommer, at tilstandsrapporter og el-installationsrapporter alene forholder sig til de bestemte forhold omkring ejendommen, som det er angivet i loven, at de skal forholde sig til. Eksempelvis forholder tilstandsrapporter sig ikke til spørgsmål om almindeligt slid og ælde, eller hvorvidt bygningerne er lovligt indrettet. Tilsvarende forholder el-installationsrapporter sig alene til, om installationerne er lovlige og funktionsdygtige, men ikke til om de er hensigtsmæssige eller tidssvarende.

Byggeteknisk rådgivning indebærer, at en byggesagkyndig forestår en byggeteknisk gennemgang af boligen sammen med dig. Under den byggetekniske gennemgang, vil I sammen kigge på ejendommens generelle stand, tilstandsrapporten, eventuelle ønsker til renovering og kommende vedligeholdelse. Herved kan du få et godt og reelt billede af ejendommens stand og de omkostninger til vedligehold, der må forventes. Derudover kan den byggesagkyndige rådgive om mulighederne for at forsikre ejendommen. Herunder hvilken betydning tilstandsrapporten kan få, når der skal tegnes en ejerskifteforsikring for ejendommen.

Byggesagkyndig er en titel, som kun kan opnås ved beskikkelse udstedt af Sikkerhedsstyrelsen. Der stilles en række krav, for at beskikkelsen kan gives. Dels kræves en relevant uddannelse som enten ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt. Dertil kræves fem års relevant erhvervserfaring. Til sidst skal ansøgeren bestå et kursus i huseftersynsordningen. Derfor kan du være forvisset om, at byggesagkyndige har ekspertise og erfaring i at gennemgå ejendomme.

Boligadvokat

Læs mere

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon